ทัศนศึกษา ๒๕๖๒

ทัศนศึกษา ๒๕๖๒

ทัศนศึกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

เปิดอ่าน : 286 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-26 10:53:19

เดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด

เดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ ร่วมกับโรงเรียนหนองโวิทยา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 312 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-25 14:06:53

ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วัดหนองโพร่วมกับโรงเรียนหนองโพวิทยาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อส่งไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 283 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-25 13:57:21

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์" ๙ กันยายน ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 277 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-25 13:39:15

อ่านทั้งหมด