ประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2020-03-24 10:15:12  อ่าน:252 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2020-03-16 14:16:34  อ่าน:217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม 1)
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2020-02-28 11:42:26  อ่าน:246 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2020-01-22 15:15:36  อ่าน:405 ครั้ง