ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นำโดยคณะวิทยากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่18-19ม.ค.2563...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 19 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-20 14:53:22

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนประชามงคลได้จัดค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา เชิงอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม นางอรณิชชา คชน...

เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 21 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-19 20:17:06

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมบริการชุมชนด้านวิชาการ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 16 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-19 16:14:11

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

                    17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากประสบ...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 26 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-18 22:42:15

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในวันพฤหัสบ...

เขียนโดย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 23 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-18 21:47:17

ข่าว สพม.8

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนะว..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน199ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 15:02:30

สพม.8 ร่วมประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

สพม.8 ร่วมประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563) เวลา 08.00 น.นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน202ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 14:21:59

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน47ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 14:00:17

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

วันนี้ (14 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน101ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-14 16:16:30

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

วันนี้ (13 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน125ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 14:01:28