ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลคณิศาสตร์ก้าวหน้าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด62

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  คณิตศาสตร์ก้าวหน้า แหล่งศึกษาห้องสมุด 2562

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 5 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-23 13:46:05

รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

นายประวิทย์  สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการคัดสรร  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ  ณ โรงแรมเซนทราแกร...

เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 27 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-22 22:40:13

การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 54 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-21 21:47:31

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรีย...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 11 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-21 20:11:16

กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 25 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-21 20:09:44

ข่าว สพม.8

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา

วันนี้ ( 22 สิงหาคม  2562) เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 16:18:38

งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ  สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”

งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”

วันนี้ ( 22 สิงหาคม 

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน92ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 15:59:13

การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)

การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)

วันที่  19

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน52ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 01:55:37

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ราชโบริกาฯเกมส์ ครั้งที่ 48" ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน88ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-21 16:20:04

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

วันที่ 21

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน40ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-21 15:54:52