ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัน...

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 8 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-24 19:33:04

วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ่านสารฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมด้วยคณะครู&n...

เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 51 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-24 12:57:37

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเร...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 66 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-24 10:32:52

VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก

VTR งานมุทิตาจิต 2561 "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก" 

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 76 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-22 20:36:03

งานมุทิตาจิต 2561 "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก"

งานมุทิตาจิต 2561 ภาคค่ำ "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก" รายนาม

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 45 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-22 20:22:38

ข่าว สพม.8

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน  2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน133ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 13:22:24

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่  19 กันยายน 2561 เวลา 8.00

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน90ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-23 15:10:51

 การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และจัดทำแผนงาน / โครงการแบบบูรณาการระดับภาค

การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และจัดทำแผนงาน / โครงการแบบบูรณาการระดับภาค

วันที่ 19

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน152ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-20 11:11:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561

วันนี้  (17 กันยายน 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน132ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-17 15:13:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

วันนี้  (17

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน181ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-17 13:51:03