ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โครงการอบรมลูกเสือ อาสา กกต. รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้ง

โครงการอบรมลูกเสือ อาสา กกต. รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้ง

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 57 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-19 12:32:21

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ภาพการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 131 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-17 16:14:59

รับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 117 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-16 11:37:38

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

                    14 มีนาคม 2562 ดร.อโนทัยทัณกาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมทิเทศ ม.3 ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โร...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 83 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-15 18:12:44

ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 233 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-14 16:44:47

ข่าว สพม.8

รำบวงสรวงงานประจำปีศาลพ่อปู่หัวเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รำบวงสรวงงานประจำปีศาลพ่อปู่หัวเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

14 มีนาคม 2562  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียน

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน27ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-20 16:38:58

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

วันที่ 20

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน62ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-20 15:47:53

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ  บริสุทธิ์  อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 19

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน124ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-20 10:34:08

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน133ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-18 18:02:37

การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน109ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-15 14:33:16