ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

Open House ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 24 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-19 10:31:21

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 30 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-18 19:25:14

ร้อยใจสายสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึ...

เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 26 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-18 18:20:17

พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ม. 3 แล...

เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 28 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-18 16:17:29

11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจากกลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเข้าติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 27 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-18 14:53:36

ข่าว สพม.8

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2563 ประจำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2563 ประจำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รอ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน23ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-19 10:31:58

พิธีเปิดบ้านวิชาการ  Open House Day “เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี”

พิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House Day “เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน46ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 16:39:55

พิธีเปิดบ้านวิชาการ  “Open House 2020” โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

พิธีเปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020” โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน54ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-17 23:23:28

เปิดบ้านวิชาการ “ชมสวน ชวนสรรค์ season 4” SP academic Exhibition 2020 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เปิดบ้านวิชาการ “ชมสวน ชวนสรรค์ season 4” SP academic Exhibition 2020 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 9.00 น. นายธ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน136ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-14 14:23:45

 ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน134ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-12 19:18:42