ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

เห่เรือเทิดพระเกียรติ ร.10

เห่เรือเทิดพระเกียรติ ร.10...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 6 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-26 22:51:33

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนไ...

เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-26 20:36:22

วัยใสไกลเอดส์

วัยใสไกลเอดส์

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 24 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-24 22:33:54

ประเมินTO BE NUMBER ONE

ประเมินTO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 18 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-24 22:31:30

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ม.๑ และ ม.๔   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกหัวหน...

เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 28 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-24 10:24:42

ข่าว สพม.8

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน17ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-26 23:52:34

ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)

ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)

วันที่ 26

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน128ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-26 20:39:45

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 2/2562

วันที่  24

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน133ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-25 12:30:53

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

วันที่ 23  พฤษภาคม  2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียร..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน86ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-23 16:57:07

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน67ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-22 13:55:25