ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้              1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1/4  เงินทุนจาก  คุณนพดล อภิ...

เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-20 15:36:27

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 44 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-18 12:45:51

วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 21 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-18 12:42:41

ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 15 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-18 12:41:46

ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี

ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี

ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 23 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-18 12:40:25

ข่าว สพม.8

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันนี้ (16 พฤษภาคม  2561) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน128ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-16 15:33:54

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันนี้ (16 พฤษภาคม  2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เพื่อพบปะ พูดคุย กับผู..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน235ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-16 15:23:05

ผอ.สพม.8 ร่วมเป็นเกียรติในวันครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี

ผอ.สพม.8 ร่วมเป็นเกียรติในวันครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี

วันนี้  (16 พฤษภาคม  2561) เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียรติในวันครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์คร..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน59ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-16 14:59:08

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ ( 15 พฤษภาคม  2561) เวลา 9.00น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผล..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน172ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 15:40:04

ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30 - 16.30 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน87ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 09:19:43