ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันศิลปหัตถกรรม...

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-16 15:19:30

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 19 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-15 21:45:13

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน  ...

เขียนโดย โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 28 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-15 14:14:53

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาที่ 7 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโ...

เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 41 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-15 10:09:05

รองผู้อำนวยการ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

รองผู้อำนวยการ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นายธนกฤต พราหมณ์นก ย้ายไปดำรงตำแน่งรองผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 646 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-14 12:39:31

ข่าว สพม.8

ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร (ตำแหน่งพนักงานบริการ) พนักงานขับรถยนต์ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร (ตำแหน่งพนักงานบริการ) พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (17พฤศจิกายน 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร (ตำแหน่งพนักงานบริการ) พนักงานขับ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน167ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-17 10:33:08

ประชุมวางแผนดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมวางแผนดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน311ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-16 13:54:22

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ (15 พฤศจิกายน  2560) เวลา 08.00 น.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน104ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-15 09:33:10

ประชาสัมพันธ์วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

ประชาสัมพันธ์วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

                       ด้วย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบหนังสือวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และวารสารสังคมศาสตร์วิจัย จำนวน 4 เล่ม เ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน56ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-14 16:09:53

ประชุมผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560

ประชุมผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น.นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน79ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-14 14:23:50