ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"  จัดการ...

เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 70 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-14 23:56:16

27-09-62-งานเกษียณราชการ

ร้อยรักรวมใจ ร้อยสายใยสายธรรมจันทร์ แด่ผู้เกษียณราชการ 2562 ณ โดมหน้าเสาธง...

เขียนโดย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 150 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-11 09:03:15

เกษียณราชการครู 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณราชการครู(รอบนักเรียน) ณ โดมหน้าเสาธง...

เขียนโดย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 125 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-11 09:00:53

08-09-2562 ค่าย To be number one

08-09-2562 ค่าย To be number one...

เขียนโดย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 99 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-11 08:49:09

24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์...

เขียนโดย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 95 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-11 08:42:24

ข่าว สพม.8

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ (17  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ร..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน6ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-17 15:51:26

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันที่  16  ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน22ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-16 15:48:21

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันนี้ (16  ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายธนะวัน..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน42ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-16 15:09:36

มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน56ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-16 14:44:54

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

วันนี้ (15  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแท..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-15 13:21:50