ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค/ชาติ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5385 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัดชัยรัตน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5353 ]]> 14 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมทำการแสดงรำสลับสวดพระอภิธรรมศพ ชุด ระบำศรีวิชัย ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญเสริม ชานุ ณ วัดชัยรัตน์ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ และ ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5307 ]]> การแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 20187 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5303 ]]> การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2561 ระดับ ชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5297 ]]> 25 ธันวาคม 2561 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 จาก 49 โรงเรียนด้วยคะแนน 89.60 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ควบคุมการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ฝึกซ้อมโดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี merry christmas http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5266 ]]> merry christmas การอบรม การพัฒนาวิชาชีพครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5245 ]]> ค่ายจุฬา ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5244 ]]> นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าเปิดงาน ค่ายวิชาการจุฬา ราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5188 ]]> กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5164 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณป้าของครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ณ วัดบางจาก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5149 ]]> 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ นำนักเรียนไปร่วมแสดง ระบำศรีวิชัย ในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณป้าหนิง เอมโกษา คุณป้าของคุณครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ณ วัดบางจาก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดสอบธรรมศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5132 ]]> มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5121 ]]> มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5107 ]]> พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5103 ]]> คณะผู้บริหาร ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5098 ]]> งานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5090 ]]> 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูอรรถวุฒิ และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5081 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานมหาบุญจุลกฐิน ณ วัดขนอน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5039 ]]> 17 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานมหาบุญจุลกฐิน ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ฝึกซ้อม โดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ และ อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5019 ]]> 9 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้รับรางวัลเหรียญทอง "ชนะเลิศ"ด้วยคะแนน 94.67 คะแนน ในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2561 ระดับ สพม.8 ราชบุรี 2 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และอำนวยการฝึกซ้อม โดยผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561