ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนไปร่วมแสดงงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ฝีไม้ลายมือในวัฒนธรรม งานศิลป์และเสียงเพลง" ณ บริเวณตลาดเก่า 119 ปี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4518 ]]> 6-8 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา และ ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ นำนักเรียนวงโยธวาทิตและนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ฝีไม้ลายมือในวัฒนธรรม งานศิลป์และเสียงเพลง" ณ บริเวณตลาดเก่า 119 ปี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงในขบวนแห่ฝ้ายงานจุลกฐิน ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4517 ]]> 7 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ไปร่วมแสดงในขบวนแห่ฝ้ายงานจุลกฐิน ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูเรียงสา ทองสมนึก และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูสุริยันต์ มาลา นำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ทัศนศิลป์ ปี 2561 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4516 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสามารถ-ครูปราโมทย์ เพ็งเลา ณ วัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4515 ]]> 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีไทยและการแสดง ชุด ระบำทวารวดี ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสามารถ-ครูปราโมทย์ เพ็งเลา ณ วัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4502 ]]> กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4491 ]]> การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 เอาใจช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4462 ]]> กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4429 ]]> ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ณบริเวณหน้าเสาธง และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 110 ปี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4410 ]]> กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 110 ปี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4397 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไหว้ครู 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4370 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ใส่ใจ สุขภาพ ตรวจเช็คสุภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4334 ]]> การตรวจเช็ค สุภาพประจำปีการศึกษา 2561 ของบุคคลากรครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4324 ]]> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4249 ]]> เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 8.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับพระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภังกโร เจ้าอาวาสวัดศรีมฤคทายวัน (วัดเกาะตาพุด) ที่รับเป็นประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด มีมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ห้องถกแถลงสำหรับนักเรียนใช้ปรึกษาทำงานกลุ่มจำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาไทย ห้องคณิตศาสตร์ และห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 19 ครั้ง ส่วนชั้น 2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมของนักเรียนและห้องประชุม อาคารฯ นี้ ทางโรงเรียนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 3 หมื่นวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ร่วมกับพลังงานหลัก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 164,000 บาทต่อปี จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคาร 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศษ แผนการเรียนภาษาจีน และการค้นคว้าเกี่ยวกับท้องถิ่นของอำเภอโพธาราม ซึ่งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้ง จีน เขมร ไท-ญวณ ลาว และมอญ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม วัดเก่าแก่ของชาวมอญอายุกว่า 200 ปี หนังใหญ่วัดขนอน การแสดงทางวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปะอันทรงคุณค่าไว้หลายแขนง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ข้าวโพดแปดแถว หรือข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีฝักขนาดเล็ก และมีลักษณะเฉพาะคือเมล็ดเรียงกันแปดแถว ถั่วงอก ที่มีจุดเด่นด้วยการเพาะด้วยขี้เถ้าแกลบและนำมาล้างที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เต้าหู้ดำ การถนอมอาหารของชาวจีน ด้วยการนำเต้าหู้ไปต้มกับสมุนไพรชนิดต่างๆ จนเข้าเนื้อและมีสีดำและนมหนองโพ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู.เอส.ที. ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่กำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดแก่เกษตรกร สำหรับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2451 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,804 คน มีครูและบุคลากร รวม 139 คน ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4231 ]]> ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัวโพธาฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4230 ]]> โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาจากโรงเรียนประชามงคล โรงเรียนพนมทวมพิทยาคม และโรงเรียนบ้านคาวิทยา ด้วยความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 ณ วัดขนอน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4219 ]]> วันพฤหัสบดี 26 เมษายน 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยครูเรียงสาทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และครูอรรถวุฒิ เอมโกษา นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.ณ.โรงมหรสพวัดขนอนหนังใหญ่ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4218 ]]> วันที่ 24 เมษายน 61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำโดย ผอ.ประทีป จำปาศรี ครูศรีนภา พระเดโช และคณะครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีไทย และการแสดง ชุด ระบำสุโขทัย ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4209 ]]> วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 โดยครูอรรถวุฒิ เอมโกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี-นาฏศิลป์) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีและการแสดง ระบำศรีวิชัย ไปแสดงในงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวินครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ณ วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานประเพณีแห่ดอกไม้ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4208 ]]> วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดย ผอ.ประทีป จำปาศรี ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ นำการแสดงของนักเรียนวงโยธวาทิตและนาฏศิลป์ ร่วมงานส่งท้ายสงกรานต์ ประเพณีแห่ดอกไม้ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี