ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3755 ]]> โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โรงเรียนโพหักวงศสมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3713 ]]> ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประมวลภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3683 ]]> ประมวลภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปี 2560 http://picpost.rbvariety.com/content-picpost/60-15.html merry christmas http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3674 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2560 เยี่ยมผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์นักเรียนประสบอุบัติเหตุ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3650 ]]> นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยนายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์นักเรียน เกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน ชนกับรถยนต์ ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหนัก 2 คน เหตุเกิดที่ถนนเพชรเกษมสายเก่าหน้าวัดดอนกระเบื้อง โดยท่าน ผอ.ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3588 ]]> โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายจุตรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้วยความยินดียิ่ง พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 25 พฤศจิกายน 60 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3568 ]]> พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 25 พฤศจิกายน 60 มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3565 ]]> มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 รองผู้อำนวยการ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3518 ]]> นายธนกฤต พราหมณ์นก ย้ายไปดำรงตำแน่งรองผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3516 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียน คาร์บอนต่ำ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3515 ]]> มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำ ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3514 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงดนตรีไปร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต ปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3453 ]]> 29 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงดนตรีไปร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการปี 2560 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3450 ]]> 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดง ชุด ระบำโบราณคดีศรีสยาม ไปแสดงเปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีและทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้อง 241 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยการแสดงชุดนี้ อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ครูอรุณกมล อุบลแย้ม มุทิตาจิต ครูโพธาฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3392 ]]> กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ มอบรางวัลนักเรียนการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3387 ]]> นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขัน กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3361 ]]> นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลในกับนักเรียนและคุณครูผู้่ซึกซ้อมนักเรียน จากการแข่งขันเนื่องจากกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.นครปฐม ฯลฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการรายงานสรุปผล การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางระบบออนไลน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3314 ]]> นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการรายงานสรุปผล การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางระบบออนไลน์ โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ PSC วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมผู้ว่าการวิบูลย์ คูหิรัญ อาคาร 1 ชั้น 6 วันวิชาการโพธาฯ 60 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3305 ]]> วันวิชาการโพธาฯ 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3262 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560