ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6599 ]]> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6598 ]]> โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6597 ]]> โครงการอบรมสัมนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6596 ]]> การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่องการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท ราชบุรี สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6565 ]]> วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6544 ]]> วันที่ 25 พฤศจิกายา 2562 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6515 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6509 ]]> 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ กลุ่ม 1 ร่วมแสดงรำหน้าไฟ ชุด ระบำทวารวดี ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อม้วน พึ่งวร บิดาของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก - อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - ฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์ โดยครูจารุนิภา ด่านปาน (ครูนาฏศิลป์) ตำแหน่งครู คศ.2 และครูสุริยันต์ มาลา (ครูดนตรีไทย) ตำแหน่งครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รร.โพธาวัฒนาเสนี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6453 ]]> มุทิตาจิค ครูเกษียณ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6373 ]]> เกษียณอายุ มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6349 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง ชุด อำลาอาลัยวัยเกษียณ ในกิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - อำนวยการแสดง โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ - ฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์ โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน และ ครูสุริยันต์ มาลา มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6303 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในงานวิชาการ โพธาฯ 62 ที่ผ่านมา พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6284 ]]> โพธาฯ วิชาการ 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6278 ]]> มอบเกียรติบัตรวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6228 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร กิจกรรมต่าง ๆ ของงานภาษาไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6206 ]]> จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6174 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ ณ วัดบ้านใหม่เหนือ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6173 ]]> 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์มาร่วมแสดงรำหน้าไฟ งานฌาปนกิจศพ ณวัดบ้านใหม่เหนือ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี -ฝึกซ้อม โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6172 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562 ค่าย STEM http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6171 ]]> กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ค่าย STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2562