ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โพธาฯ วิชาการ 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6278 ]]> มอบเกียรติบัตรวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6228 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร กิจกรรมต่าง ๆ ของงานภาษาไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6206 ]]> จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6174 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ ณ วัดบ้านใหม่เหนือ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6173 ]]> 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์มาร่วมแสดงรำหน้าไฟ งานฌาปนกิจศพ ณวัดบ้านใหม่เหนือ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี -ฝึกซ้อม โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6172 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562 ค่าย STEM http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6171 ]]> กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ค่าย STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดหอประวัติโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6167 ]]> ทำบุญคล้ายวันเกิด โรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6166 ]]> กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6028 ]]> โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดขบวนนางรำ-วงดนตรี ในการแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดโพธาราม โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รำหน้าไฟ งานฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6027 ]]> 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไปร่วมรำหน้าไฟ ชุด รำซัดชาตรี และ ระบำสุโขทัย งานฌาปนกิจศพ นางธัญลักษณ์ สมศิริ พี่สาว ผอ.สุภาณี พงษ์พุทธชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - ฝึกซ้อมการแสดง โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ ค่ายวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6016 ]]> นางศรีนภา พระเดโช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6015 ]]> กลุ่มสาระการเรียนสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5996 ]]> 20 มิถุนายน 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดการแสดง ชุด พุทธานุภาพ ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา และครูพงศ์พัฒน์ สุขสมบูรณ์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5993 ]]> อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการพนันนออนไลน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5966 ]]> วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5959 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5822 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5812 ]]> นายวรากุล หงษ์ทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่่อรับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5811 ]]> 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย นักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ จัดการแสดงในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา