ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) "มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4938 ]]> โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "มุทิตาจิตราตรี อัญมณีแห่งโพธา"เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมธนดลนุเคราะห์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี VTR เกษียณบูชาครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4899 ]]> เกษียณบูชาครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4888 ]]> พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4794 ]]> 20 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดง ชุด ร้อยเอ็ดเพชรงาม ไปแสดงในพิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีอำนวยการฝึกซ้อม โดย นายประทีป จำปาศรี และ ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูเรียงสา ทองสมนึก และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ วันวิชาการ โพธาฯ 61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4776 ]]> พิธีรดน้ำนมฝ้าย และพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน (หนังใหญ่) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4748 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดง ระบำเชียงแสน ในพิธีรดน้ำนมฝ้าย และพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน (หนังใหญ่) ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ฝึกซ้อมการแสดง โดย นางเรียงสา ทองสมนึก และนางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิื กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4715 ]]> กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4686 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4685 ]]> กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยทางโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 2 ณ อาคารธนดล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พิธีมอบทุนการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4678 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา 2561คลิกดูรปภาพทั้งหมด เพิมเติม ทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4677 ]]> พลเอกธนดล สุรารักษ์ วุฒิสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอาคาร และทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4593 ]]> วันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2561เนื่องด้วยทางโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2561ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นำโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2561 โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนไปร่วมแสดงงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ฝีไม้ลายมือในวัฒนธรรม งานศิลป์และเสียงเพลง" ณ บริเวณตลาดเก่า 119 ปี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4518 ]]> 6-8 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา และ ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ นำนักเรียนวงโยธวาทิตและนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ฝีไม้ลายมือในวัฒนธรรม งานศิลป์และเสียงเพลง" ณ บริเวณตลาดเก่า 119 ปี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงในขบวนแห่ฝ้ายงานจุลกฐิน ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4517 ]]> 7 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ไปร่วมแสดงในขบวนแห่ฝ้ายงานจุลกฐิน ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูเรียงสา ทองสมนึก และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูสุริยันต์ มาลา นำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ทัศนศิลป์ ปี 2561 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4516 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสามารถ-ครูปราโมทย์ เพ็งเลา ณ วัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4515 ]]> 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีไทยและการแสดง ชุด ระบำทวารวดี ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสามารถ-ครูปราโมทย์ เพ็งเลา ณ วัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4502 ]]> กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4491 ]]> การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 เอาใจช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4462 ]]> กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4429 ]]> ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ณบริเวณหน้าเสาธง และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา