ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=897 ]]> เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอมมะลิ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=245 ]]> โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง นำโดย ศน.กสิณ พงษ์พิทักษ์ และคณะ ให้ตรวจเยี่ยมและแนะนำโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เป็นอย่างดี. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=102 ]]> โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม