ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5765 ]]> พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบด้วยความโทมนัสยิ่งในการที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ 21 วัน (ตั้งแต่จันทร์ที่ 27 พ.ค.-17 มิ.ย.62/เว้น 3 มิ.ย.62) รัฐบาลแจ้งให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความคารวะและไว้อาลัย 7 วัน (27 พ.ค.- 2มิ.ย.62) ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด รวมทั้งโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 21 วัน เว้นวันที่ 3 มิ.ย.62 นั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ (26 พ.ค.62) ว่า รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ 1️⃣ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน 2️⃣ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21วันสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5763 ]]> วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,500 คน จาก 26 โรงเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากประธานในพิธี ท่านผอ.เขต และวิทยากร ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 2/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5761 ]]> วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5754 ]]> วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ) ณ ลายอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5751 ]]> วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุลคุณทำได้ ด้วยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5750 ]]> วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุลคุณทำได้ ด้วยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ผอ.สพม.8 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5749 ]]> วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5748 ]]> วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผอ.สพม.8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5747 ]]> วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.) ณ ลานหน้าอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5728 ]]> วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5723 ]]> วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 การถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5721 ]]> วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5720 ]]> วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5716 ]]> วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 9.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรี เกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenceเรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5700 ]]> วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5699 ]]> วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.สพม.8 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5692 ]]> วันที่ 6 พฤษภาคม 62 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จนเสร็จสิ้นพิธี ผอ.สพม.8 ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางส่วนต่อเติม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5691 ]]> วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางส่วนต่อเติม โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีทำทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีส่วนต่อเติม พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และพระสงฆ์ รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5688 ]]> วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในพิธีนี้มีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจนเสร็จสิ้นพิธีณ บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดในการทำแฟ้มทะเบียนประวัติแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัด สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5687 ]]> วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการรับรายงานตัว มอบนโยบาย ให้โอวาท และชี้แจงรายละเอียดในการทำแฟ้มทะเบียนประวัติ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี