ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของจังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6024 ]]> วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมนำเสนอในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของจังหวัดราชบุรี ณ HALL 4 (HALL 9 เดิม) และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สพม.8 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางนุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6017 ]]> วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางนุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง ที่เสียชีวิต ณ วัดดงสัก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6011 ]]> วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตฯ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในเวลา 9.00 น. โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6008 ]]> วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6007 ]]> วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี : ขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง : กิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5991 ]]> วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ให้การต้อนรับ ดร.วินัย ตะปะสา ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5990 ]]> วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผอ.กลุ่ม และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ดร.วินัย ตะปะสา ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5988 ]]> วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5969 ]]> วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5958 ]]> วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมแก้ว อินทะแสนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5932 ]]> วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ด้านการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5931 ]]> วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รับชมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5928 ]]> วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานในการรับชมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5924 ]]> วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5910 ]]> วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5906 ]]> วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5901 ]]> วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างแนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ระหว่างวันที่ 23- 24 มิถุนายน 2562 ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนธี จังหวัดสมุทรสงคราม การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5885 ]]> วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5884 ]]> วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมรับการประเมินระดับพื้นที่ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5882 ]]> วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี รักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี