ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5030 ]]> วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมด้วย สภ.กรับใหญ่ ได้จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ สนามโรงเรียนกรับว่องกุศลกิจพิทยาคม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4578 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรับใหย่ว่องกุศลกิจพิทยาคมร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับการนิเทศ ติดตาม การทำงานของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ กตปน. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4577 ]]> โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมเข้ารับการนิเทศ ติดตาม การทำงานของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ กตปน.ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รับการนิเทศ ติดตาม การทำงานของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ กตปน. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4576 ]]> กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3711 ]]> กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2017 Christmas And 2018 Happy New Year วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3433 ]]> วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3415 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 8-31 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา บรรเทิง ว่องกุศลกิจ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ASEAN Quiz การแข่งขันเกมบันไดงูตะลุยอาเซียน พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3019 ]]> พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3018 ]]> จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3017 ]]> เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายทหารการบิน กำแพงแสน พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3015 ]]> พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,500บาท ประจำปีการศึกษา 2560 มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 สอบโครงงานจบการศึกษา ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2696 ]]> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 สอบโครงงานจบการศึกษา ปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2559 โดยมีคุณครูเป็นคณะกรรมการและมีผู้ปกครองเข้าร่วมการสอบโครงงานจบของนักเรียน บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2619 ]]> วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ. อบรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM โครงการประชุมสัญจรภาคค่ำ ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2618 ]]> ในวันที่ 6 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ออกเดินสายประชุมสัญจรภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และพบปะผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2617 ]]> ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานห้องสมุด โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด หนังสือ และการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันมฆบูชา ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2616 ]]> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดห้วยเจริญผล แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.1เข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์. เพชรจอมบึง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2528 ]]> ด. ช. รุจิภาส ผิวสูง, ด.ญ.ธัญเรศ จันทร์คำ และด.ญ.ธนัชชา นกดารานักเรียนชั้น ม.1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงงานยอดเยี่ยม และได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร โครงงานคณิตศาสตร์ เพชรจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2520 ]]> โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยามค จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบO-Net ในวันที่ 25 มกราคม 2559 กราบสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2499 ]]> คณะครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กราบสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2427 ]]> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8-10 มกราคม 2560 ณ วาสนาดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี