ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4044 ]]> ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ นางสาววลัยพร แสดงธรรม การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4023 ]]> การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเปิดบ้าน สาละบานที่ดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3987 ]]> วันนี้ท่านผอ.ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารและคณะครูสังกัดสพป.รบ.2 เยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้าน สาละวิชาการ 2560 ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3986 ]]> เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กิจกรรมคนดีศรีสาละ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3964 ]]> กิจกรรมคนดีศรีสาละโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3963 ]]> การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานมนัสการพระพุทธฉายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3962 ]]> สำนักงานอัยการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3825 ]]> การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3823 ]]> การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3822 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ค่ายเยาวชน สโมสรไลออนส์สากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3821 ]]> ค่ายเยาวชน สโมสรไลออนส์สากล โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3805 ]]> วันนี้ท่านนายอำเภอประยงค์ จันทเต็ง เป็นผู้นำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดดอนตูม โดยมีจิตอาสามาจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3775 ]]> พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3774 ]]> พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค นศท.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3773 ]]> นศท.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน วันครูอำเภอบ้านโป่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3760 ]]> ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมงานพิธีวันครู ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนในอำเภอบ้านโป่งเข้าร่วมงาน และผู้สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2561 โดยกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3710 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมยินดีต้อนครูบรรจุใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3709 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..ยินดีต้อนครูบรรจุใหม่.นายอาทิตย์ พะจี (คอมพิวเตอร์) นางสาวณัฐรี แจ้งสุวรรณ (สังคมศึกษา) ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3656 ]]> ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 146 (ค่ายลูกเสือด่านสิงขร) 702 หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เด็ก ๆ บอกว่าเป็นปีที่เด็ก ๆ สนุก มีความสุขมากที่สุด การมอบเกียรติบัตรวิชาการ งานแข่งขันศิลปหัตกรรม และการแข่งขันดรุณา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3625 ]]> มอบเกียรติบัตรวิชาการ งานแข่งขันศิลปหัตกรรม และการแข่งขันดรุณา