ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6758 ]]> วันที่ 17-21 ม.ค.63 ผกท.ภิญโญ นำนศท.ปี 3 ช จำนวน 14 นาย เข้าฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน จ.ราชบุรี ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6757 ]]> ผู้อำนวยการพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.รร. มัธยมวัดดอนตูม ทำพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2563 แข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6756 ]]> การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่17-18 มกราคม 2563ผลการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน SAU OPEN HOUSE 2020 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6755 ]]> SAU OPEN HOUSE 2020มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6754 ]]> ผู้อำนวยการพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.รร. มัธยมวัดดอนตูม ทำพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6753 ]]> ผู้อำนวยการพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.รร. มัธยมวัดดอนตูม ทำพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ณ ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 วันครู ๖๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6741 ]]> นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2563 งานวิชาการ “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม ๒๐๒๐” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6734 ]]> งานวิชาการ “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม ๒๐๒๐” กิจกรรมวันคริสมาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6666 ]]> กิจกรรมวันคริสมาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6605 ]]> งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6603 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมร่วมกันสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด​ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6602 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด​ และครูฐิตินันท์​ ครูนันทพัทธ์​ และครูศศิกาญจน์เข้าร่วมอบรม Language Teaching​ and​ Tourism in​ ASEAN Countries ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตกำแพงแสน​ค่ะ​ วันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6601 ]]> พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง พิธีรับมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6573 ]]> พิธีรับมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับผู้ให้การสนับสนุนทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในกิจกรรมการแสดงจำลองการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของเทศบาลตำบลเบิกไพร ศูนย์สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี - โท - เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6572 ]]> ศูนย์สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี - โท - เอก อบรมงานประกันคุณภาพโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6571 ]]> อบรมงานประกันคุณภาพโรงเรียน งาน open house ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6570 ]]> งาน open house ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6537 ]]> วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ขบวนเปิดกีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6492 ]]> ขบวนเปิดกีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประชุมผู้ปกครอง2/62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6491 ]]> ประชุมผู้ปกครอง2/62