ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ขบวนเปิดกีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6492 ]]> ขบวนเปิดกีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประชุมผู้ปกครอง2/62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6491 ]]> ประชุมผู้ปกครอง2/62 บูรณการ 3กิจกรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6490 ]]> บูรณการ 3กิจกรรม การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6368 ]]> การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด(STEM) พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6367 ]]> พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6353 ]]> การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 งานเกษียณอายุราชการ ปี62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6337 ]]> คุณครูสุภาพ จิตรปลื้ม,จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์,นาย สมทรัพย์ พงษ์คเชนทร์ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6323 ]]> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ อบรมวินัย 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6290 ]]> การฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จิตอาสา โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6271 ]]> สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6270 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์ การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6269 ]]> การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6106 ]]> กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6093 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6021 ]]> ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6020 ]]> กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62 To Be Number One รอบระดับ ประเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6019 ]]> To Be Number One รอบระดับ ประเทศ ท่านส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์พบนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5992 ]]> วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ท่านส.ส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (มุ่ง) พบนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5982 ]]> รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5965 ]]> พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"