ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4787 ]]> ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4786 ]]> กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ “กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ พัฒนาทักษะชีวิต” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4731 ]]> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4721 ]]> โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4720 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีจิตเมตตา.ร่วมสมทบเงินทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม ASEAN DAY http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4711 ]]> ASEAN DAY โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4710 ]]> การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี61ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 วอลเลย์บอลชายหาด กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 14 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4709 ]]> วอลเลย์บอลชายหาด กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 14 ปี มัธยมวัดดอนตูม ชนะ นาข่า จ.มหาสารคาม 21 เซต พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4623 ]]> พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" วันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4611 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4610 ]]> ถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ณ วัดดอนตูม เปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4609 ]]> เปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4608 ]]> วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4607 ]]> ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภาค รับหมวกกันน็อตจากบริษัทMICHELIN http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4606 ]]> รับหมวกกันน็อตจากบริษัทMICHELIN สาละเกมส์ 61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4605 ]]> การแข่งขัยกีฬาภายใน "สาละเกมส์" โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 24-25 กรกฎาคม 2561 ยอดแหลม โอเพ่นครั้งที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4603 ]]> ยอดแหลม โอเพ่นครั้งที่ 1 ณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4 วิทยากรค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4602 ]]> วิทยากรค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4601 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)ให้แก่ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมพร้อมด้วยคุณครูเนกขัมวิทยาุ เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลในการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ ๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4537 ]]> นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา