ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) สอบกลางภาค 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5345 ]]> วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5344 ]]> วันที่ 7 มกราคม 2562นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับผลการเรียนนักเรียนภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :https://www.facebook.com/pg/hjp.ac.th.school/posts/?ref=page_internal กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5343 ]]> 611228 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานใน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2562 มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วม มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมต่างๆมากมาย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :https://www.facebook.com/pg/hjp.ac.th.school/posts/?ref=page_internal กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5254 ]]> วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา และมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา ครั้งที่ 5 ขึ้น ใน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5253 ]]> วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานการจัดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book) โดย ดร.ณัชพล กาฬภักดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5250 ]]> ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5249 ]]> โครงการ โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5246 ]]> 611213 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้ามาตรวจเยี่ยม และได้ให้ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5031 ]]> ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมรับชม การถ่ายทอดสดการประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4980 ]]> วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่Facebook : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมWebsite : www.hjp.ac.th การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4979 ]]> การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 "เยาวชนกาญจน์สานฝัน กองทุนแม่" ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธาราฐอนุสรณ์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4977 ]]> วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอำเภอห้วยกระเจาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่Facebook : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมWebsite : www.hjp.ac.th พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4976 ]]> วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอำเภอห้วยกระเจาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่Facebook : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมWebsite : www.hjp.ac.th กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4974 ]]> เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจาเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่Facebook : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมWebsite : www.hjp.ac.th รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4901 ]]> เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนระดับภาคจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4894 ]]> วันที่ 15 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมกิจกรรมทำการแสดงถนนเด็กเดิน ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4884 ]]> วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนแกนนำเข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4883 ]]> วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4809 ]]> เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4808 ]]> วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. รับสมัคร ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร