ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเข้ารับการประเมินโครงงานคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=44 ]]> โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเข้ารับการประเมินโครงงานคุณธรรม