ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รองผู้ว่ากาญจน์ติดตามทุนพระราชทานฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5873 ]]> วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานซึ่งได้แก่ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9 ทุนเฉลิมราชกุมารี ของโรงเรียนประชามงคล รวม 7 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา โดยมี นางอรณิชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นักเรียนทุนพบท่านองคมนตรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5872 ]]> ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครู ได้พานักเรียนทุนพระราชทานพบท่านองคมนตรีพลเอกไพบูล์ คุ้มฉายา ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5846 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนเเสดงความเคารพเเละระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้ และเมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ไม่มีวันลาในปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5840 ]]> โรงเรียนประชามงคลจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ตรวจสถานที่ รับเลือกตั้ง เเละใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในครั้งนี้ โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5833 ]]> เมื่อเวลา11.00น.วันที่10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคล เข้ารับการประเมิน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผ่าน Conference ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคล บริจาคโลหิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5825 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ลงนามถวายพระพรมงคลชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5824 ]]> เมื่อวันที่3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคลเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรมงคลชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเเละมีหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จากนั้นเวลา 09.30 น. นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม จิตอาสาฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสิ่งเเวดล้อมที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการกำจัดวัชพืชในน้ำ ริมสระน้ำ บริเวณห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีส่วนราชการ ชาวบ้าน คณะครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5783 ]]> เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคล ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5715 ]]> โรงเรียนประชามงคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยช่วงเช้าจะประชุมนักเรียนไปกลับ เเละในช่วงบ่ายจะประชุมนักเรียนหอพักนอน ณ อาคารสปอร์ตโดม เข้าร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5698 ]]> ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมประชุมทางไกล ในหัวข้อ 1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทั่วไป 2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทางDLTV 5.การเตรียมระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง 6.อื่น ณ ห้องประชุมจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล ถวายพระพรชัยมงคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5690 ]]> 6 พฤษภาคม 2562 นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5661 ]]> เมื่อเวลา 9.00 น.โรงเรียนประชามงคลได้จัดการสอบคัดเลือกห้องเรียนสำหรับนักเรียนใหม่เเละมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 เเละปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสปอร์โดม เปิดบ้านวิชาการ Super Hero Open House http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5546 ]]> เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนประชามงคลได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ Super Hero Open House โดยนายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานเปิดบ้านวิชาการ โดยมี นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลกล่าวรายงาน เเละมีคณะครูเเละนักเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมการเปิดบ้านวิชาการSuper Hero Open Houseในครั้งนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5441 ]]> โรงเรียนประชามงคลเป็นศูนย์สอบย่อย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5439 ]]> โรงเรียนประชามงคลขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นอย่างสูง ที่ได้ดำเนินกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคม 2562 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5364 ]]> วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ขอเเสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2562 ทุกท่าน " ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" Mueang Kan U 13 League http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5185 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “Mueang Kan U 13 League” ซึ่งโรงเรียนประชามงคลได้รับเกียรติจัดการแสดงในการเปิดสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5087 ]]> โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานเเละประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โรงเรียนประชามมงคลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ มีหน่วยงานต่างๆในอำเภอหนองปรือเข้าร่วมโครงการนี้ ได้พัฒนาเเละเก็บขยะบริเวณถนนสะเดาเรียง ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5086 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. โรงเรียนประชามงคลได้จัดงานวันลอยกระทงให้นักเรียนหอพัก มีการจัดแข่งขันประกวดกระทงของนักเรียนแต่ละหอพัก เเละมีกิจกรรมการเเสดงของนักเรียนวงโยธวาทิต กิจกรรมเป็นไปอย่างรื่นเริงสนุกสนาน บริจาคโลหิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5083 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา