ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) Mueang Kan U 13 League http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5185 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “Mueang Kan U 13 League” ซึ่งโรงเรียนประชามงคลได้รับเกียรติจัดการแสดงในการเปิดสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5087 ]]> โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานเเละประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โรงเรียนประชามมงคลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ มีหน่วยงานต่างๆในอำเภอหนองปรือเข้าร่วมโครงการนี้ ได้พัฒนาเเละเก็บขยะบริเวณถนนสะเดาเรียง ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5086 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. โรงเรียนประชามงคลได้จัดงานวันลอยกระทงให้นักเรียนหอพัก มีการจัดแข่งขันประกวดกระทงของนักเรียนแต่ละหอพัก เเละมีกิจกรรมการเเสดงของนักเรียนวงโยธวาทิต กิจกรรมเป็นไปอย่างรื่นเริงสนุกสนาน บริจาคโลหิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5083 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมไว้อาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4987 ]]> RIPทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนประชามงคลเขียนคำไว้อาลัย ยืนสงบนิ่งพร้อมโค้ชก่อนฝึกซ้อมฟุตบอล คณะครูและนักเรียนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่การจากไปของท่านวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่งเป็นผู้ให้โอกาสกับนักเรียนและเยาวชนที่อยู่รอบๆโรงเรียน ในการสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมให้กับโรงเรียนประชามงคล 1 ใน 20 สนาม รุ่นแรกของโครงการ 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย ภายใน 5 ปี ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4986 ]]> เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00 น โรงเรียนประชามงคลจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนไปกลับในช่วงเช้า เเละนักเรียนหอพักในช่วงบ่ายของวัน ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีผลการเรียน 4.00 เเละได้พูดคุยกับผู้ปกครอง ในงานประชุมผู้ปกครองมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงให้ผู้ปกครองเเละนักเรียนได้รับฟัง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4945 ]]> ขอเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เเละขอบเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการดุษฎี เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี*******ด้วยรักเเละผูกพัน***** อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4943 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคล ประชุมเชิงปฏิบัติการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4942 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เเละ ศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมจันทรมงคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4941 ]]> รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4880 ]]> นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้เข้ารับป้ายเเละเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม มอบเกียรติบัตรห้องเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ดีมากเเละดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4879 ]]> นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีความสะอาดดีมากเเละดี เพื่อเป็นการสงเสริมให้นักเรียน มีวินัยเเละช่วยกันรักษาความสะอาดให้มากขึ้น พิพิธภัณฑ์สัญจร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4840 ]]> โรงเรียนประชามามงคลขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สัญจร จากกรมศิลปากร ที่มาให้ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้เทคนิคสื่อผสม จัดแสดงวัตถุ พิพิธภัณฑ์จำลอง พร้อมบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ ยังมีการฉายวีดิทัศน์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ การบริการสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ การเล่นเกมส์ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรม...คลิกที่นี่... ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4839 ]]> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท มาศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนคุณธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง....คลิกที่นี่... เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4829 ]]> เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ได้จัดงานเกษียณให้กับนายบรรลือชัย ผิวสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2นายบุญฤทธุิ์ ร่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยนางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชานางธมลวรรณ ไชยลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ภูนกเงือกรัสอร์ท จ.กาญจนบุรี"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4828 ]]> เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ได้จัดนิมรรศการ นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ นิทรรศการเเละการเเสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่เเห่งชาติ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4827 ]]> เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนประชามงคลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4826 ]]> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชามงคลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงานเรื่อง โรงเรียนคุณธรรมนำสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4824 ]]> โรงเรียนประชามงคล ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ”โดยมีนักเรียน จำนวน 60 คน บรรพชาสามเณร ณ วัดสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4594 ]]> นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนประชามงคลร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป และมีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยประธานในพิธีฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ลงนามถวายพระพร ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษา...คลิกที่นี่...