ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6494 ]]> วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วันลอยกระทง ครูเเละนักเรียนหอพักโรงเรียนประชามงคลได้ทำกระทงของตนเอง เเละได้ไปลอยกระทงที่บริเวณบ่อน้ำหน้าโรงพยาบาลสถานพระบารมี เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ในการใช้น้ำหรือทิ้งสิ่งไม่ดีลงสู่เเม่น้ำลำคลอง รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6485 ]]> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางอรณิชชา คชนา ผู้นำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครูเเละนักเรียน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทรมงคลคลิกภาพเพิ่มเติม บริจาคโลหิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6471 ]]> วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก รวม 139 คน โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ โรงเรียนประชามงคล กีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6462 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้จัการเเข่งขันกีฬาภายใน "เฟื้องฟ้าเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1พ.ย.62 โดยนายสุรสิทธิ์ รุ่งรัตนพงษ์พร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการเเข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย สีเเดง สีชมพู สีม่วง เเละสีฟ้า ในการเเข่งขันกีฬาเเละกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ฌ สนามกีฬาโรงเรียนประชามงคล เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6456 ]]> 28 ตุลาคม 2562 นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้นำคณะครูและนักเรียน สวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เเละกราบไหว้ศาลเเละสิ้งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลของคณะครูเเละนักเรียนในการเปิดเรียนวันเเรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กฐินสามัคคี วัดถ้ำวังหิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6454 ]]> 27 ตุลาคม 2562 นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล คณะครูเเละนักเรียน ได้นำขบวนแห่กฐินไปยังวัดถ้ำวังหิน ซึ่งวัดได้จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6452 ]]> นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล กล่าวต้อนรับผู้ปกครองเเละนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เเละได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00 ในเทอมที่ผ่านมา ณ อาคารสปอร์ตโดม ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6450 ]]> 25 ตุลาคม 2562 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจันทรมงคล เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6369 ]]> คณะผู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมจันทรมงคล กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6300 ]]> วันที่ 3 กันยายน 2562 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ ปทุมธานี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6282 ]]> วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประชามงคล ยินดีต้อนรับคณะคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ให้เกียรติมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนประชามงคล ผู้แทน กปร. เยี่ยมชมวงโยธวาทิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6281 ]]> เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานพื้นที่ 1 (ภาคกลาง) น.ส.ทิพย์กมล ศุภกุลธิดาพัฒน์ ผู้อำนวยกลุ่มประสานงานที่ 12 และคุณหยก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาเยี่ยมชมวงโยธวาทิตและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ของโรงเรียนประชามงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6115 ]]> วันที่ 26 ก.ค. 2562 โรงเรียนประชามงคล จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งท่านผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร และพิธีแห่ผ้าไตรพระราชทาน พร้อมทั้งถวายราชสดุดี จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณรอบโรงเรียน โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รับผ้าไตรพระราชทาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6110 ]]> เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตรบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ แก่กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา และคณะผู้บริหาร เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5961 ]]> พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีตรวจพลสวนสนามเเละทบทวนคำปฏิญาณของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนประชามงคล วันสุนทรภู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5954 ]]> โรงเรียนประชามงคล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีการแสดงละครฉ่อย จากคณะโอเล่การละคร ในเรื่อง มัทนะพาธา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะต่างๆ และการแสดงชุดพิเศษจากคณะครู ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี การติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5953 ]]> การติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคลต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5952 ]]> เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เเละเข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดที่ตลาดหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่ากาญจน์ติดตามทุนพระราชทานฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5873 ]]> วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานซึ่งได้แก่ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9 ทุนเฉลิมราชกุมารี ของโรงเรียนประชามงคล รวม 7 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา โดยมี นางอรณิชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นักเรียนทุนพบท่านองคมนตรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5872 ]]> ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครู ได้พานักเรียนทุนพระราชทานพบท่านองคมนตรีพลเอกไพบูล์ คุ้มฉายา ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี