ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4244 ]]> ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ยินดีตอนรับเฟื่องฟ้าช่อใหม่ สู่รั้วเขียว-เหลืองด้วยความยินดียิ่ง ...คลิกที่นี่... ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4241 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ได้กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครอง และยังมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 และมอบทุนการศึกษา เป็นทุนจากศิษย์เก่าของโรงเรียนประชามงคล จำนวน 23 ทุน ทุนละ 1000 บาท ณ อาคารสปอร์ตโดม โรงเรียนประชามงคล ...คลิกที่นี่... ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4237 ]]> เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ โดย นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน ประมาณ 1500 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดบ้านวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4072 ]]> เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 6 มีนาคม 2561 โรงเรียนประชามงคลได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยนายจตุรงค์ สุขเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในงานเปิดบ้านวิชาการเเละเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยมี นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลกล่าวรายงาน เเละมีคณะครูเเละนักเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมการเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้   .....คลิกที่นี่..... สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสู่โรงเรียนเเละชุมชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3567 ]]> ขอขอบพระคุณ บริษัท คิง เพาเวอร์ ที่คัดเลือกโรงเรียนประชามงคล ให้ได้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เเละกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุมชี้เเจง การสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากบริษัท คิง เพาเวอร์ ฌ ห้องประชุมจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล .....คลิกที่นี่..... ประกวดวงโยธวาทิต งานสะพานข้ามเเม่น้ำเเคว (อินทรีเเห่งขุนเขา) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3561 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้เข้าร่วมการแข่งประกวดวงโยธวาทิต ในงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 2560 โรงเรียนประชามงคลได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน และได้รับเกียรติบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในการเปิดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด 2560 ณ บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี .....คลิกที่นี่..... นิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3308 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้เข้ารับการนิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี .....คลิกที่นี่..... น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแห่งแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3296 ]]> เมื่อเวลาประมาณ12.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแห่งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จึงกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี ภายในงานจะมีบูธนิทรรศการจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 12 โรงเรียน มาแสดงอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้งเป็นงานศิลปะ สินค้า และอีกหลายๆอย่างมากมาย ...คลิกที่นี่... วันเเม่เเห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3267 ]]> โรงเรียนประชามงคลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...คลิกที่นี่... พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม และ พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3187 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ โรงเรียนประชามงคลยังได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3185 ]]> โรงเรียนประชามงคล ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เเละเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ..คลิกที่นี่.. OPEN HOUSE and THAI CULTURE เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2677 ]]> เปิดบ้านวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด OPEN HOUSE and THAI CULTURE เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้ ติดตามข่าวสารโรงเรียนประชามงคล : https://www.facebook.com/prachamongkol เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1715 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมเชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น คณะครูได้แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการประกวดร้องเพลง ประกวดการแต่งกายนางยักษ์อีกด้วย ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1530 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยครูและนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญาณที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เเละยังพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปร่วมเดินขบวนในวันต่อต้านยาเสพติดที่อำเภอหนองปรือ นำขบวนโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนประชามงคล ตามด้วยขบวนนักเรียนที่ถือป้ายต้อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ตลอดเส้นทาง ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาที่มาศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1517 ]]> เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะครูจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนประชามงคล นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1516 ]]> เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งมานิเทศติดตามเเละประเมินผลในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้) 2. พัฒนาความเข้มเเข็งการดำเนินงานเเนะเเนวโรงเรียน 3. โรงเรียนสุจริต 4. พัฒนาห้องสมุดเเละส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5. จัดการศึกาสู่ประชาคมอาเซียน 6. ค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1514 ]]> เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2 ในโครงการทุนทางปัญญาประชามงคล ซึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พิธีไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1481 ]]> เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนเเสดงความเคารพเเละระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้ และเมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ไม่มีวันลาในปีการศึกษา 2558 เเละยังมอบถ้วยรางวัลในการเเข่งขันหมากรุกไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเเข่งขันหมากรุกไทยชิงแชป์ภาคตะวันตกประจำปี 2559 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1441 ]]> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งที่วัดหนองผักแว่น เเละยังเข้าร่วมโครงการ ร่มไม้ของพ่อ เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกบริเวณสระเก็บน้ำพุหวาย โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ ชาวประชามงคล น้อมดวงใจบริจากโลหิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1440 ]]> โรงเรียนประชามงคงได้จัดโครงการ ชาวประชามงคล น้อมดวงใจบริจากโลหิต ถวายเเม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ