ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5476 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนในสัดกัด สพม.8 และสพป.กจ.4 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2061 อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน” โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวรายงานฯ ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการแสดงชุด “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน” การแสดงชุด “เลาขวัญบ้านเรา” จบการแสดงประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 จากนั้นท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562”ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5474 ]]> เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ กิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562”ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5473 ]]> เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ” ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ กิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5472 ]]> เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่” โดยกิจกรรมมีดังนี้ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยาการจาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้บรรยาย และสรุปแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ กิจกรรม “สัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5471 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคริสต์มาสและวันปีใหม่” โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส พิธีเปิด การแสดง การประกวดตัวการ์ตูนแฟนซีรีไซเคิล มอบรางวัล นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดง I Can See Your Voice จากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน กิจกรรม “ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5470 ]]> เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5469 ]]> เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ร่วมบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้กำหนดไว้ กันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5468 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้ 1) นางช่อทิพย์ อินทรักษา รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) นางสุวิไล จันทร์สนอง รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) นางสาววนานุช แวงอุ้ย รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 4) นายชยพล เพชรพิมล รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 5) นางณพิชญา เพชรพิมล รับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5195 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยกิจกรรมมีดังนี้ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานใส่บาตรพระสงฆ์พร้อมกัน ณ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน และทำพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคม จากนั้น ประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เป็นอันเสร็จพิธี สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5194 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทางเจ้าคณะอำเภอได้จัดกิจกรรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 กันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามสอบ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5193 ]]> มื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5192 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นางสาวเกสร ชาวสวน ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน “ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5191 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” โดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4848 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ วิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันอาเซียน ประจำปี 2561 โดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (มาลัยข้อพระกร) หน้าเครื่องตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และทำพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทำพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และรับชมการแสดงดังนี้ การแสดง “Science The Musical” การประกวด Miss Science การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และในช่วงบ่ายรับชมการแสดงอาเซียน การแข่งขันทำอาหารอาเซียน การประกวดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และการประกวดร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4847 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าพร้อมกัน มีการแสดงชุด “รำอวยพร ถวายพระพรชัยมงคล”และการแสดงชุดการร้องเพลงค่าน้ำนม (เดี่ยว) จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561”และการแสดงละครสั้นชุด “พระคุณของแม่” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4586 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องด้วยทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ วัดเขาวัง วัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4569 ]]> เมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10นำโดย นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีพต.อาจิน จอมสว่าง สัสดีอำเภอเลาขวัญ นายชัยวัฒน์ บุญยืน พัฒนาการอำเภอเลาขวัญพตท.อิทธิพล ศิวาธรธะนิส รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนทางเข้าหอประชุมเพชร-มอญ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง นศท. เข้าร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4568 ]]> วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ได้นำ นศท. เข้าร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4495 ]]> เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4494 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง