ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันครู 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6802 ]]> สวัสดีปีใหม่ 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6701 ]]> กิจกรรมวันคริสต์มาส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6700 ]]> กิจกรรมทัศนศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6699 ]]> ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6698 ]]> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6697 ]]> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6696 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6226 ]]> วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6109 ]]> ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การนิเทศติดตาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6108 ]]> ในวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6107 ]]> ในวัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6003 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6002 ]]> เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า และการเสพยาเสพติด ในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6000 ]]> เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562”เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5999 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม เพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5998 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5997 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แจ้งกำหนดการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5880 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5879 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5878 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และ 10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย