ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3041 ]]> วันที่ 30 มิถุนายน 2560โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์จัดพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือพระมหาธีรราชเจ้า ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2914 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กิจกรรม พ.พ.สัมพันธ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2913 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรม พ.พ.สัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2912 ]]> การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โดยโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 และ 10 พฤษภาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2664 ]]> ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2507 ]]> ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2176 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2175 ]]> คณะครู นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1526 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1525 ]]> คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1507 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่งเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1425 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสาทิส ภัทรพงษ์กาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเขต ร่วมเป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ วัดห้วยกรด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1358 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1291 ]]> ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ วันที่ 28 มีนาคม 2559 มอบใบประกาศ ม.3 และ ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1252 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดงานปัจฉิม และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดย ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ประธานในพิธี กิจกรรมน้องส่งพี่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1131 ]]> คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในกิจกรรม น้องส่งพี่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดบ้านวิชาการ "Open House 2015" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1081 ]]> นายนิพนธ์ ภัทรวังส์รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open Housr 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครู นักเรียน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=799 ]]> คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวีระชีย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ คนใหม่สู่รั้ว เขียว-เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 มุทิตาจิต ผู้อำนวยการแสงอรุณ ประสพกาญจน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=779 ]]> คณะครู นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อำนวยการแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ในการเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=636 ]]> โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรียน 4