ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6346 ]]> กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ณ ศาลาเห่าดงโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2539197659504853 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6333 ]]> ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2527651523992800 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6331 ]]> ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันพุธที่ 12 กันยายน 2562 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) Day 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6312 ]]> กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562ท่านสามารถรับภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2518835581541061 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6309 ]]> กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันเสาร์ที่7 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2516811901743429 ขอแสดงความยินดี กับ นายธนเดช บุญเครอะ ม.5/1 สอบติด นตท62 สี่เหล่าทัพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6304 ]]> ขบอแสดงความยินดี กับ นายธนเดช บุญเครอะ ม.5/1 สอบติด นตท62 สี่เหล่าทัพโดยครั้งนี้ นายธนเดช ตัดสินใจเลือกเหล่าตำรวจครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6297 ]]> การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5 ณ อาคารหอประชุมรัขมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2507196692704950 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6294 ]]> กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น"ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที 31 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2506663649424921 ติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6292 ]]> การติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2500849410006345 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6285 ]]> ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2492280627529890 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6283 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2491992954225324 กิจกรรมการบริจาคเลือดประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6257 ]]> กิจกรรมการบริจาคเลือดประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรม "ใช่หรือมั่วชัวร์ก่อนแชร์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6254 ]]> โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม "ใช่หรือมั่ว ชัวร์ก่อนแชร์" ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2478664418891511 อบรมการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6253 ]]> อบรมการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2478697465554873 กิจกรรมวันอาเซียนและค่านิยม 12 ประการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6236 ]]> กิจกรรมวันอาเซียนและค่านิยม 12 ประการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2472512292840057 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6235 ]]> ภาพกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง และ โดมหน้าห้องวิทยาศาสตร์วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2472492939508659 ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6211 ]]> ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562ท่านสามารรถบัชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/StudentCouncilratana/photos/?tab=albumalbum_id=897460613945755 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6209 ]]> ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6191 ]]> ภาพกิจกรรมวันเทศกาลชีซี และวันทานาบาตะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6189 ]]> ภาพกิจกรรมวันเทศกาลชีซี และวันทานาบาตะณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562ท่านสามารรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2456102154481071