ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6736 ]]> กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2808344039256879 งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6733 ]]> งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2804094169681866 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขันระดับชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6711 ]]> กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขันระดับชาติณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2794406590650624 มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6694 ]]> กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 69ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพุธที่ 8 มกราคม 2563ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2789994721091811 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6654 ]]> พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2763091423782141 ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6647 ]]> ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณรอบเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 24ธันวาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/StudentCouncilratana/photos/?tab=albumalbum_id=1010157102676105 กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6644 ]]> กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 4 โดยมูลนิธิ AEON ประเทศไทย ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6637 ]]> โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จังหวัด สุราษฏร์ธานี ด้วยความยินดียิ่ง กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6617 ]]> กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2732685903489360 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6584 ]]> กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเห่าดงโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2711510678940216 การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6508 ]]> การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน 9 ทุนณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6504 ]]> กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6488 ]]> การเดินขบวนแห่กระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุช้างถึงสนามกีฬาเมืองเทศบาลบ้านโป่ง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2656872091070742 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6486 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6476 ]]> การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมืองวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2647619648662653 ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6470 ]]> ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษีณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2643334765757808 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6465 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6464 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6445 ]]> วันปิยมหาราชชาติรำลึก ไทยสำนึกในพระองค์ทรงสถิตย์พระปรีชาปรากฎทศทิศ เป็นที่รักประจักษ์จิตใจประชาธ ทรงวางรากฐานการประเทศ เป็นสาเหตุแห่งไทยให้ก้าวหน้าธ เสด็จประพาสชาตินานา เชื่อมรักษาซึ่งสัมพันธ์นั้นเนิ่นนานพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม สยามเยี่ยมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลพระเมตตาต่อประชามาบันดาล ทาสนับล้านหลุดพ้นจนเป็นไทเราสำนึกจารึกใจไว้ด้วยภักดิ์ ขอตระหนักในสิ่งที่ทรงมอบไว้ปฏิญาณต่อตนเถิดคนไทย รักชาติไว้ใฝ่ช่วยเหลือเพื่อแผ่นดินท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2610522979038987 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6370 ]]> คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาจังหวัดสมุทปราการ ด้วยความยินดียิ่ง