ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4035 ]]> การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3994 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3993 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเห่าดง และบริเวณใต้อาคาร 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3980 ]]> ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3973 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3972 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3836 ]]> ประมวภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กับ เครื่อข่ายต่างๆ และการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และ การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 มกราคม 2560 ประมวลภาพการทำบุญในช่วงเช้าเนื่องในวันพระ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3804 ]]> ประมวลภาพการทำบุญในช่วงเช้าเนื่องในวันพระ ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 24 มกราคม 2560 ประมวลภาพ นิทรรศการวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3792 ]]> ประมวลภาพ นิทรรศการวิชาการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 22 มกราคม 2560 การอบรมการใช้งาน My Office http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3770 ]]> ภาพการอบรมการใช้งาน My Office ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง งานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3769 ]]> ประมวลภาพงานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 16 มกราคม 2561 ประมวลภาพการทำบุญและงานปีใหม่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3706 ]]> ประมวลภาพการทำบุญและงานปีใหม่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประมวลภาพการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3705 ]]> ประมวลภาพการแช่งขันเชียร์ลีดเดอร์และ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประมวลภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3680 ]]> ประมวลภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประจำปี 2560 ณ ตลาดบ้านโป่งและสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 26 ธันวาคม 2560 กิจกรรม Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3676 ]]> ประมวลภาพกิจกรรม Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3651 ]]> ประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ภาพกิจกรรม 100ปี ร้อยใจ ร้อยสายใย ชาวรัตนฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3627 ]]> ประมวลภาพกิจกรรม 100ปี ร้อยใจ ร้อยสายใย ชาวรัตนฯ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3557 ]]> ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดกองลูกเสือ 8 พฤศจิกายน 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3554 ]]> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการนิวัตร วงศ์วิลัย ได้ดำเนินการเปิดกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนรัตนฯเป็นโรงทานเนื่องในงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3547 ]]> วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงได้ดำเนินงานบริการสถานที่เป็นโรงทานให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในงานพระราชพิธีฯ