ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ภาพกิจกรรมวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5361 ]]> ภาพกิจกรรมวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2100744233350200 กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมภาษาไทยพาสันต์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5311 ]]> ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมภาษาไทยพาสันต์ วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2083739338384023 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2562(นักเรียน) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5293 ]]> กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2562(นักเรียน) ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 28 ธันวาคม 2561ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2071205839637373 โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม กิจกรรม "ต้นกล้ายุวชน คนคุณธรรม" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5226 ]]> โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม กิจกรรม "ต้นกล้ายุวชน คนคุณธรรม" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-15ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐมท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2057617887662835 คอนเสิร์ต บ๊าว บาว ๑๐๑ ปี รัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5175 ]]> รวมภาพกิจกรรม คอนเสิร์ต บ๊าว บาว ๑๐๑ ปี รัตนราษฎร์บำรุงณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2561ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2036398113118146 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียงความภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5155 ]]> กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียงความภาษาไทย ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวัฒนธรรมจีน เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันสมัยนิยม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5146 ]]> ภาพกิจกรรมวัฒนธรรมจีน เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันสมัยนิยม ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5139 ]]> ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทธ.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5120 ]]> โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทธ.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5119 ]]> พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ ที่นี่ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5095 ]]> ภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5079 ]]> ภาพพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5070 ]]> ภาพโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียนณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ กิจกรรมเดินขบวนวันลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5067 ]]> ภาพกิจกรรมเดินขบวนวันลอยกระทงณ ตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง - สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5050 ]]> ภาพงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5040 ]]> ภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเช้าและภาคบ่าย ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4973 ]]> พิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษาวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเห่าดง และสนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4968 ]]> พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4967 ]]> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learningสำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLCวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4898 ]]> พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2561วันพุธที่ 19 กันยายน 2561ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง***ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1926448787446413