ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6488 ]]> การเดินขบวนแห่กระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุช้างถึงสนามกีฬาเมืองเทศบาลบ้านโป่ง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2656872091070742 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6486 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6476 ]]> การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมืองวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2647619648662653 ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6470 ]]> ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษีณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2643334765757808 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6465 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6464 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6445 ]]> วันปิยมหาราชชาติรำลึก ไทยสำนึกในพระองค์ทรงสถิตย์พระปรีชาปรากฎทศทิศ เป็นที่รักประจักษ์จิตใจประชาธ ทรงวางรากฐานการประเทศ เป็นสาเหตุแห่งไทยให้ก้าวหน้าธ เสด็จประพาสชาตินานา เชื่อมรักษาซึ่งสัมพันธ์นั้นเนิ่นนานพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม สยามเยี่ยมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลพระเมตตาต่อประชามาบันดาล ทาสนับล้านหลุดพ้นจนเป็นไทเราสำนึกจารึกใจไว้ด้วยภักดิ์ ขอตระหนักในสิ่งที่ทรงมอบไว้ปฏิญาณต่อตนเถิดคนไทย รักชาติไว้ใฝ่ช่วยเหลือเพื่อแผ่นดินท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2610522979038987 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6370 ]]> คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาจังหวัดสมุทปราการ ด้วยความยินดียิ่ง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาเขต8 ครั้งที่3/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6362 ]]> การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ครั้งที่3/2562วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562ณ ห้องประชุมดอกแก้วโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีมุฑิตาจิตแก่คุณครูและบุคคลากรที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6348 ]]> พิธีมุฑิตาจิตแก่คุณครูและบุคคลากรที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาเห่าดงและสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2541503195940966 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6346 ]]> กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ณ ศาลาเห่าดงโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2539197659504853 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6333 ]]> ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2527651523992800 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6331 ]]> ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันพุธที่ 12 กันยายน 2562 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) Day 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6312 ]]> กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562ท่านสามารถรับภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2518835581541061 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6309 ]]> กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ปีการศึกษา 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันเสาร์ที่7 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2516811901743429 ขอแสดงความยินดี กับ นายธนเดช บุญเครอะ ม.5/1 สอบติด นตท62 สี่เหล่าทัพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6304 ]]> ขบอแสดงความยินดี กับ นายธนเดช บุญเครอะ ม.5/1 สอบติด นตท62 สี่เหล่าทัพโดยครั้งนี้ นายธนเดช ตัดสินใจเลือกเหล่าตำรวจครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6297 ]]> การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5 ณ อาคารหอประชุมรัขมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2507196692704950 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6294 ]]> กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น"ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันที 31 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2506663649424921 ติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6292 ]]> การติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2500849410006345 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6285 ]]> ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2492280627529890