ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4753 ]]> โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Showวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4749 ]]> การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม"ใช่หรือมั่ว ชัวร์ก่อนแชร์"วันที่ 11 สิงหาคม 2561ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/rrbsc/photos/?tab=albumalbum_id=1872797212811571 กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4728 ]]> กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4722 ]]> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4580 ]]> กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาณ เมืองบ้านโป่ง - วัดบ้านโป่ง วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4579 ]]> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10วันที่ 26 กรกฎาคม 2561ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4553 ]]> ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรม เดิน-วิ่ง รัตนราษฎร์บำรุง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4511 ]]> ภาพกิจกรรม เดิน-วิ่ง รัตนราษฎร์บำรุง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 2วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Click!! กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 101 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4503 ]]> กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 101 ปีวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4457 ]]> พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัยรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4428 ]]> กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rrbsc/photos/?tab=albumalbum_id=1793523384072288 กิจกรรม อบรมพลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4414 ]]> พลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4404 ]]> พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4371 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4368 ]]> การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2561วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4358 ]]> ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4322 ]]> ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง ถวายสลากภัตและหล่อเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4294 ]]> ประมวลภาพกิจกรรม ถวายสลากภัตและ หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบ้านโป่ง การทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4288 ]]> ประมวลรูปการทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และบริเวณรอบอุโบสถวัด บ้านโป่ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4269 ]]> โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดต้องชมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง- ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market ) จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1.นายกฤษดา แสงน้อย ม.5/1 2.นายพศิน กิรติพงษ์วุฒิ ม.5/1 3.นางสาวชุรีย์ภรณ์ โคนชัยภูมิ ม.5/1 4.นางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย ม.5/5