ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) นักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG2017 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3261 ]]> นักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์รุ่นLeggedLineTracing และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในรุ่นเดียวกัน พร้อมกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3 ทีม ในรุ่น WheelLineTracing จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ World Robot Game Thailand Championship2017 โดยนักเรียนทั้งหมด 5 คน ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ World Robot Game 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ในปลายปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2919 ]]> เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ทีมงานหุ่นยนต์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 2 ในรุ่น หุ่นยนต์บีมแบบ Logic gate พร้อมด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ในรายการบีมแบบ Non Logic gate และ รองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 รายการบีมแบบ Proto Type มอบเกียรติบัตรแกนนำยาเสพติดดีเด่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=58 ]]> เมื่อวันที่ 30 มกราคม ปี 2556 แกนนำยาเสพติดโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรแกนนำยาเสพติดดีเด่น จากสภากาชาดไทย