ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4919 ]]> ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4918 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันทีี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4917 ]]> การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑กันยายน ๒๕๖๑ คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4916 ]]> นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีโดยภริยาผู้ว่าและท่านนายอำเภอสังขละบุรี ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.ประชุมรันตรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4915 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4868 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4867 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วันที่ี ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4866 ]]> ประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยาย พ.ศ.๒๕๖๑ ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4865 ]]> กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4864 ]]> กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนศตวรรษที่ี ๒๑ วันที่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4863 ]]> คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ มาศึกษาดูงาน วันที่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4831 ]]> เจ้าหน้าที่สารธาณสุขอำเภอสังขละ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโรคหัด ให้กับนักเรียน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4805 ]]> คณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4804 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมและมอบของขวัญให้กับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ณ.ห้องประชุมรันตี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4803 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีประเภทกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4802 ]]> คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4757 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4756 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันชนะเลิศ ในงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันทีี่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4755 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัันที่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีการมอบเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4754 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑