ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2659 ]]> เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรม Open House โดยได้รับเกียรติ ผ.อ. อนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2222 ]]> ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ วันที่ 22 พ.ย. 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1599 ]]> เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีนายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเป็นประธานในพิธี พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1362 ]]> กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแร่และหิน จ.ระยอง มอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ให้กับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=971 ]]> วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๓ จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมด คลิกที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=938 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559ท่านผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและเสนอนโยบายการจัดการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมดได้ที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 27122558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=841 ]]> วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558 สามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 26122558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=840 ]]> วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558 สามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=839 ]]> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบสิ่งของพระราชทาน สามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ Merry Christmas 2015 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=838 ]]> วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดงาน Merry Christmas 2015 ขึ้น มีการให้ความรู้ ประวัติความเป็นมา และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับ สามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=800 ]]> ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา หน่วยงานต่างๆและชุมชนทองผาภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับผอ.แสงอรุณ ประสพกาญจน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=788 ]]> เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ.แสงอรุณ ประสพกาญจน์ ดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=759 ]]> โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ และชุมชนทองผาภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธัววาคม 2558 เดินขบวนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=758 ]]> โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและชุมชนทองผาภูมิ ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=757 ]]> โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=752 ]]> วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=751 ]]> วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=733 ]]> บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=732 ]]> บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงเดินขบวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเดินขบวนแห่บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ตลาดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=731 ]]> บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงพิธีการ นายพยนต์ ขำขจร ประธานพิธีเปิด และร่วมปลงผมสามเณร ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา