ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันสถาปนาลูกเสือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4476 ]]> วันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4475 ]]> วันไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4474 ]]> ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4473 ]]> ประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4472 ]]> พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4471 ]]> เลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4470 ]]> วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4330 ]]> โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปลูกต้นไม้โรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4329 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4328 ]]> โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 วันเกียรติยศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4327 ]]> โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มเครื่องหมายประกอบชุดพิธีการ ในวันเกียรติยศของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลายเข้าใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1893 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1891 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี อาหารในวรรณคดี และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1889 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1888 ]]> คณะกรรมการนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายพวงมาลา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1887 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานพิธีถวายพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 กรกฎาคม) กิจกรรมวันไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1886 ]]> ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันเกียรติยศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1885 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานวันเกียรติยศเพื่อทำพิธีประดับเข็มเครื่องหมายให้กับนักเรียนใหม่ โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมครบรอบ 20 ปี สว.กจ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1884 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (สมเด็จย่า) ในกิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี สว.กจ. วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1883 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559