ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5870 ]]> โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5869 ]]> เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ โดยมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 3 เบอร์ ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ร.ร.หนองตากยาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4993 ]]> ทีมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 ทีม ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม และมีตัวแทนนักเรียน จำนวน 1 ทีมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคมที่ผ่านมา และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17 ซึ่งทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นายยุทธนา ทองพูล, นายวิสุทธิ์ เพ็ชนิล, นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง และนายสหชัย ศรนรินทร์ ฝึกซ้อมโดยนายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ และนางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช และอำนวยการฝึกซ้อมโดย นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ค่ายเด็กรักษ์นก (English Junior Birds Camp) รุ่นที่1 บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแนวเกษตรธรรมชาติวิถีที่ยั่งยืน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4936 ]]> ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง ได้จัดกิจกรรมค่ายเด็กรักษ์นก​ รุ่นที่ 1 นำโดยนายอรรณพ​ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง และนักเรียนโรงเรียนเขานางสางหัวเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้้ง​นี้ N.T.R Open House 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3833 ]]> วันที่ (23 มกราคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในงาน นิทรรศการเปิดโลกวิชาการ N.T.R Open House 2560 ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ให้การต้อนรับ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1058 ]]> เวลา 17.15 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเททองหล่อคัมภีร์เทศน์ ซึ่งคณะกรรมการวัด ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อได้สักการะบูชา มีความยาว 6 เมตร 19 เซนติเมตร กว้าง 26 เซนติเมตร หนา 21 เซนติเมตร โดยทางวัดฯ ได้จัดสร้างองค์เหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เนื้อทองเหลือง เป็นองค์นั่งถือกัณฑ์เทศน์แสดงพระธรรมเทศนา ในการนี้ ทางโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำุรุง นำโดย นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ พานักเรียนไปช่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ในบริเวณวัดฯ และร่วมรับเสด็จ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นำนักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=508 ]]> ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จาก พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=288 ]]> วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตากยา อบต.หนองตากยา และหน่วยงาราชการในตำบลหนองตากยา ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ตลาดหนองตากยา ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และได้นำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัดหนองตากยาอภัยสัตว์และ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดหนองอีเห็น) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองอีเห็น)วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองอีเห็น)วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองอีเห็น)วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองอีเห็น) ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=282 ]]> ในวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรเข้าค่ายโครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดหนองอีเห็น) ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=93 ]]> วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำุรง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียน โดยมีนายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในครั้งนี้ิ ระลึกบุญคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=70 ]]> โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงบุญคุณครู โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้่โอวาทแก่นักเรียนในโรงเรียน