ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4726 ]]> เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์จำนวน ๘๖ รูป และร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4725 ]]> เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์จำนวน ๘๖ รูป และร่วมลงนามถวายพระพร โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4435 ]]> เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4434 ]]> เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เพื่อค้นหานักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL ของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4433 ]]> เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแต่งกลอน การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประเภทชุดสวยงาม และประเภทชุดรีไซเคิล ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4384 ]]> โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า ๔,๐๐๐ คน แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3750 ]]> เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 พลเรือตรีโกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/ประธานกรรมการฯ นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองประธานฯ นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผอ.กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/เลขานุการ ให้ความอนุเคราะห์แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2084 ]]> ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มุทิตาจิต'59 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2009 ]]> วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 นี้ ณ ศาลาร่วมใจ49 ดูภาพกิจกรรม ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1978 ]]> เมื่อว้นที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม พิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1977 ]]> เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1834 ]]> เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า วิสุทธรังษีเกมส์ 2016 พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=51 ]]> เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโีครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TOT SMS RFID SOLUTION TO SCHOOL) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามนักเรียน