ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3626 ]]> วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนแคทรายวิทยา โดยการนำของ ผอ.ศิริชัย ทองหน้าศาล ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3608 ]]> นายศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา นำคณะครู นักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3571 ]]> โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3266 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยาและ ผู้ปกครองร่วมทำพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมนันทนาการและฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3229 ]]> นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจัดกิจกรมมโครงการนันทนาการสร้างสรรค์ชีวิต กิจกรรมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3210 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยา ร่วมกิจรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยร่วม จัดกิจกรรมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3209 ]]> โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นำโดย นางสาวเกศสุดาเนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยาและร่วมกันพัฒนา โดยพร้อมเพียงกัน กิจกรรมแข่งขันออกแบบลายผ้าและทอผ้าซิ้นตีนจกคูบัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3199 ]]> โรงเรียนแคทรายวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จัดการแข่งการออกแบบลายผ้าและแข่งขันการทอผ้าจกโดยนักเรียนชุมชนคูบัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปอันล้ำค่าของชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมกับชุมชนคูบัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3154 ]]> ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมกับชุมชนคูบัว แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3101 ]]> กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนแคทรายวิทยาร่วมกับ อบต.คูบัว พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3030 ]]> วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน กิจกรรมสานสายใยครูพบผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3025 ]]> กิจกรรมสานสายใยครูพบผู้ปกครอง โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมครูพบผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3023 ]]> นักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัดแคทราย สวดมนต์ นั่งสมาธิ นักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยาเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3021 ]]> ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี