ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมรู้ทันก่อนเป็นคุณแม่วัยใส ปีที่2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6306 ]]> กิจกรรมรู้ทันก่อนเป็นคุณแม่วัยใส ปีที่ 25 กันยายน 2562 วิทยาศาสตร์ก้าวไกลคณิศาสตร์ก้าวหน้าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6277 ]]> กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า แหล่งศึกษาห้องสมุด 2562Iณ ห้องประชุมอยู่สุข โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา21/08/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6215 ]]> 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้จัด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง87พรรษา12สิงหาคม2562 ณ ห้องประชุมอยู่สุข โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6136 ]]> 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6135 ]]> ผู้บริหารนายจำนงค์ ภักดี ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมอยู่สุขโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6133 ]]> 21 กรกฎาคม 2562ผู้กำกับและเหล่าลูกเสือเนตรนารีพร้อมใจกัน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6090 ]]> 21 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุม”อยู่สุข” โดยมี พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการโรงเรียนนายจำนงค์ ภักดี เป็นประธานในพิธี ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6001 ]]> ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 ก.ค. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอยู่สุข ของโรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5971 ]]> วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 62พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดแต่งร้อยกรอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5937 ]]> โรงเรียนได่้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดการแต่งร้อยกรอง โดยหน่วยงานบัญบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง นางสาวศิริลักษณ์ ขำเจริญ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่1 ในระดับม.ปลาย และ นางสาวรัตนาวลี บุญรอด ได้นับรางวัลชมเชยระดับ ม.ต้น ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5936 ]]> ปตท.ได้ขออนุญาติโรงเรียน เพื่อเข้ามาทำกิจกรรม ในชื่อโครงการว่า พลังงานสัญจร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปิโตเลียม นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5935 ]]> 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ขอขอบคุณผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ผอ.สุนันทา พร้าวตะคุ ศน.วนานุช แวงอุ้ย ที่ได้นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562 ณ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา วันไหว้ครู 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5857 ]]> 13 มิ.ย.2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5856 ]]> กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการ ชุดใหม่ วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5779 ]]> ปัจฉิมนิเทศ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5604 ]]> 12 มีนาคม 2561 ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5570 ]]> ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.625-27 กพ.2562 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5569 ]]> 25-27 กพ. 2562 ณ ค่ายอินทรแคมป์ Open House 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5530 ]]> ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5292 ]]> โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสตืมาสและสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับปี2562