ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ปัจฉิมนิเทศ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5604 ]]> 12 มีนาคม 2561 ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5570 ]]> ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.625-27 กพ.2562 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5569 ]]> 25-27 กพ. 2562 ณ ค่ายอินทรแคมป์ Open House 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5530 ]]> ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5292 ]]> โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสตืมาสและสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับปี2562 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5204 ]]> กิจกรรมกีฬาสีภายใน 6-7 ธ.ค.61 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5158 ]]> กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5136 ]]> โครงการยุวเกษตร 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5118 ]]> 26 พ.ย. 2561 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้เข้าร่วมโครงการยุวเกษตร 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5117 ]]> โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่องประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ 3เก็บ 3 โรค3เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ3โรคคือ 1โรคไข้เลือดออก 2โรคติดเชื้อไวรัสซิกก้า 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ฟุตบอลการกุศลเพื่อพัฒนาโรงเรียนและทุนการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5102 ]]> ฟุตบอลการกุศลเพื่อพัฒนาโรงเรียนและทุนการศึกษา 25/11/2561 กิจกรรมวันลอยกระทง 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5071 ]]> “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5052 ]]> วันที่ 21 พ.ย. 2561 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายพระราชสดุดี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฯระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5051 ]]> โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา มีตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรรม เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 2 รายการ1.ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.ต้น เด็กหญิงวีรวรรณ มารทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน นางสาววรางคณา ศรีบุญเพ็ง 2.ศิลปะ-ดนตรี การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับ ม.ปลาย นายธีรพัฒน์ ม่วงน้อย ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้ฝึก นายพิชิต คำลักษณ์ ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5003 ]]> 5 พ.ย.2561 ประชุมผู้ปกครอง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4821 ]]> 24 ส.ค. 2561 โรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4812 ]]> กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า แหล่งศึกษาห้องสมุด 23 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4792 ]]> 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสุมด “พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ” โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการ ,แข่งขันการอ่านข่าว เป็นต้น อาเซียนเดย์ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4791 ]]> 10 สค 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม อาเซียนเดย์ กิจกรรมปลูกข้าวนาอินทรีย์ ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4734 ]]> 10 ส.ค.61 โรงเรียนได้ทำกิจกรรมการปลูกข้าวนาอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ "ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ"