ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมปลูกข้าวนาอินทรีย์ ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4734 ]]> 10 ส.ค.61 โรงเรียนได้ทำกิจกรรมการปลูกข้าวนาอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ "ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ" วันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4733 ]]> 10 สค 61วันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี2561 กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4707 ]]> 8 ส.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 โดยเชิญวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่องมาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4700 ]]> 26 ก.ค. 61 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4699 ]]> 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมสดุดีสุนทรภู่ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4698 ]]> 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับ อบต.เขาสามสิบหาบ ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4697 ]]> 23 ก.ค. 61 ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4696 ]]> วันที่4 ก.ค.61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานนักเรียน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4695 ]]> วันไหว้ครู 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4694 ]]> 14 มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4693 ]]> 31 พ.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ัวันวิสาขบูชา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4692 ]]> 28 พ.ค.61 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4691 ]]> วันที่ 22 พ.ค.2561 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมดำนาอินทรีย์สืบสานวิถีภูมิปัญญาไทย2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3378 ]]> วันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรมดำนาอินทรีย์สืบสานวิถีภูมิปัญญาไทย2560 งานมุทิตาคารวะและชุมนุมศิษย์เก่า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3377 ]]> 2 กันยายน 2560 จัดงานเกษียณครูไพโรจน์ จงเจริญ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3376 ]]> งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 / 1 กย 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3371 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 2560 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3221 ]]> ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สามารถร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา เลขที่บัญชี 020-0-4565063-5 หรือติดต่อ ครูวิชญา เรืองกรุด โทร 090-003-9427 อบรมนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3220 ]]> 2 สิงหาคม 2560 ได้ทำการอบรมนักเรียนฝึกทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3219 ]]> ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย