ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมดำนาอินทรีย์สืบสานวิถีภูมิปัญญาไทย2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3378 ]]> วันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรมดำนาอินทรีย์สืบสานวิถีภูมิปัญญาไทย2560 งานมุทิตาคารวะและชุมนุมศิษย์เก่า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3377 ]]> 2 กันยายน 2560 จัดงานเกษียณครูไพโรจน์ จงเจริญ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3376 ]]> งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 / 1 กย 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3371 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 2560 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3221 ]]> ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สามารถร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา เลขที่บัญชี 020-0-4565063-5 หรือติดต่อ ครูวิชญา เรืองกรุด โทร 090-003-9427 อบรมนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3220 ]]> 2 สิงหาคม 2560 ได้ทำการอบรมนักเรียนฝึกทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3219 ]]> ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3218 ]]> 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาและร่วมกันใส่บาตรและพัฒนา โรงเรียนโดยพร้อมเพียงกัน โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2135 ]]> โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 วันที่ 1 พ.ย.59 https://www.facebook.com/pg/tmpschool/photos/?tab=albumalbum_id=1230396620353342 ทัศนศึกษาเมืองทองธานีงานวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1935 ]]> 19 สิงหาคม 2559โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยพานักเรียนทั้งโรงเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ ณ เมืองทองธานี กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1934 ]]> 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศสตร์ กิจกรรมวันอาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1933 ]]> 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน และตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1932 ]]> 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการมอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นม.1และ ม.4 ทุกคน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1931 ]]> 9 ก.ค.58 ท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียน ไปสำนักสงฆ์สุทธิปัญญาเพื่อถวายเทียนพรรษาและ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา/โรงเรียนบ้านเขาช่อง /โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ/โรงเรียนบ้านหนองหินและผู้นำชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 5 วัด โดยนำไปถวายวัดเขาพระสิทธิญาณ วัดเขาสามสิบหาบ วัดเขากะอาง วัดเขาช่องพัฒนาราม และวัดเขาสูงแจ่มฟ้า กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1930 ]]> 29 ก.ค.58 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รวบกิจกรรมทั้งสองอย่างไว้ในครั้งเดียวกันโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สดุดีสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูภาษาไทย กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา ลูกเสือไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1929 ]]> 29 มิ.ย.59 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1928 ]]> 24 มิ.ย.59 ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมวันไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1927 ]]> 16 มิ.ย.59 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู จากนั้นได้ทำการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1926 ]]> 16 มิ.ย.59 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโ% โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1925 ]]> 16 มิ.ย.59 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ โดยปีการศึกษา 2559 นี้ นายภนดลจำรูญ ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน