ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5849 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภแท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากร และเจ้าหน้่าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพระแท่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และฝึกซ้อม ทบทวนการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5848 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4730 ]]> วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหารโดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4729 ]]> วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหารโดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4584 ]]> เมื่อวันที่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4583 ]]> วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4582 ]]> วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4581 ]]> โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประเมิน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4540 ]]> เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียนชายในโรงเรียน นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4539 ]]> คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4290 ]]> เนื่องในวันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันวิสาขบูชา ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จึงนำนักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแท่นดงรังวิทยาคาร ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3820 ]]> วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นคงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครูผู้สอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง2560) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรง้รียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3783 ]]> วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอังษรเจริญทัศน์ เพื่อให้ครูนำการจ้ดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเข้าสู้โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3768 ]]> วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ กิจกรรมปีใหม่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3696 ]]> เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3598 ]]> เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาโดย พระมหาสม สุทธิปาภาโส และ พระมหาสิน ฐิตเมโม เพื่อจัดหารายได้ซ่อมแซมอาคารเจ้าคุณทองคำ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระครูพุทธมัญจาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระแท่น ,พระครูวิบูลกาญจโนภาส รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ประธานฝ่ายฆารวาส ได้แก่ ผอ.สมจิต คำชื่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางทอง สาลาด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ,นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่ิอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3586 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3517 ]]> เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม โดยมีนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3475 ]]> วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์ และคลุมผ้า รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3434 ]]> เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย