ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นกูเกิลเอิร์ธ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4702 ]]> การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นกูเกิลเอิร์ธ ต้อนรับครูชาวต่างชาติ ๓ ท่าน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4701 ]]> ต้อนรับครูชาวต่างชาติ ๓ ท่าน การแสดงละครคณะคนทำคนดู รอบ ม.๕ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4664 ]]> การแสดงละครคณะคนทำคนดู รอบ ม.๕ การแสดงละครของคณะคนทำคนดู รอบ ม.๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4663 ]]> การแสดงละครของคณะคนทำคนดู รอบ ม.๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4659 ]]> โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาช ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพราชกาลที่ ๑๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4658 ]]> ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพราชกาลที่ ๑๐ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แห่เทียนเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4657 ]]> ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แห่เทียนเข้าพรรษา ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๒ วันที่ ๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4656 ]]> ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๒ วันที่ ๑๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4655 ]]> การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ยิมนาสติกประกอบดนตรีจากประเทศเดนมาร์ก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4654 ]]> ยิมนาสติกประกอบดนตรีจากประเทศเดนมาร์กจัดกิจกรรมวันที่ 18 ก.ค. 2561 การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4653 ]]> การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา รับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4652 ]]> รับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4651 ]]> วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงพยาบาลมะการักษ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4650 ]]> โรงพยาบาลมะการักษ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4649 ]]> ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๑ วันที่ ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4648 ]]> ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๑ วันที่ ๒ ค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4647 ]]> ค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4646 ]]> กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงงานคุณธรรม (Team coaching) ชั้นม.4 และ ม.5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4645 ]]> โครงงานคุณธรรม (Team coaching) ชั้นม.4 และ ม.5 แนะนำครูชาวจีนปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4644 ]]> แนะนำครูชาวจีนปีการศึกษา ๒๕๖๑