ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันแม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4793 ]]> เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้โดยบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา แม่ดีเด่น และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ และมอบรางวัล แม่ดีเด่นประจำปี 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4148 ]]> วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3911 ]]> เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนุรี ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กิจกรรมวันเด็ก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3766 ]]> เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับเทศบาลหนองรี และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนหนองรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลหนองรี วันขึ้นปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3707 ]]> ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรื่นเริงในวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างความสนุกสนาน การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3644 ]]> เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3552 ]]> วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ งานลูกเสือโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พร้อมทั้งกิจกรรมำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3352 ]]> ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดอกแก้วเกมส์ เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการแพ้การชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ค่ายคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3288 ]]> ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด พร้อมทั้งได้จัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3287 ]]> เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรักาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา กิจกรรมวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3216 ]]> ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3215 ]]> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประนิมิต ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวนชุมนหนองรี อบรมกู้ภัยจิ๋ว หัวใจจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3214 ]]> เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับมูนิธิพิทักษ์กาญจน์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กิจกรรมทำดอกดารารัตน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3068 ]]> เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้ร่วมกันทำดอกดารารัตน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาจีน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3067 ]]> เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยนและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3066 ]]> เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ในได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธง การอบรม PLC http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3065 ]]> เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประานิมิต ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ (Professional Learning Community)PLC ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กิจกรรมค่ายพุทธบุตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3064 ]]> เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันไหว้ครูู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3063 ]]> เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมกำจัดเหา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3062 ]]> เมื่องวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี ได้ทำการกำจัดเหาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น