ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล​ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก​ ​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5697 ]]> คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล​ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก​ วันที่​ 6​ พฤษภาคม​ 62​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5647 ]]> วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ และคณะครู มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ห้องโสต โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5646 ]]> วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5588 ]]> วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนิทรรศการ​วิชาการ​ "เปิดประตู​ ดูำใไทรโยคน้อยวิทยา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5533 ]]> วันพฤหัสบดีที่​ 14 กุมภาพันธ์​ 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา​ ได้จัดนิทรรศการ​วิชาการขึ้น การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2561 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายศรียานนท์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5507 ]]> "กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเรียนรูสู่โลกกว้าง" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5506 ]]> วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย กิจการรมวันศริสมาสต์และวันปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5302 ]]> วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ขึ้น การประชุมการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5232 ]]> ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมโดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5174 ]]> วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5173 ]]> กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5088 ]]> คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และลูกเสือ-เนตรนารีทุกนายร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทรโยคน้อวิทยา คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5037 ]]> กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4852 ]]> เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำบุญ และความสามัคคีในโรงเรียนลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่ต้องนำไปกำจัด และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย กีฬาภาในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4819 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4744 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4743 ]]> กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4590 ]]> หล่อเทียนวันเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4571 ]]> เนื่องด้วยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4570 ]]> เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561