ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5174 ]]> วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5173 ]]> กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5088 ]]> คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และลูกเสือ-เนตรนารีทุกนายร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทรโยคน้อวิทยา คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5037 ]]> กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4852 ]]> เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำบุญ และความสามัคคีในโรงเรียนลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่ต้องนำไปกำจัด และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย กีฬาภาในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4819 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4744 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4743 ]]> กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4590 ]]> หล่อเทียนวันเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4571 ]]> เนื่องด้วยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4570 ]]> เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 โครงกาฝึกรอบรมและซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4565 ]]> พิธีวางดอกไม้จันทน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3483 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดน้ำตก ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงการปลูกทานตะวัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3283 ]]> นายไชยพร มะลิลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมปลูกต้นทานตะวัน โครงการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อใช้ประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระธรรมเทศนากัศฑ์ "สุจริตธรรมกถา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3147 ]]> นายอำนวย มาคงกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ สุจริตธรรมกถา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ปลูกหญ้าแฝก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3103 ]]> โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร นำโดย ครูพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดและนักเรียนแกนนำ จำนวน 10 คน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเขียว หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาและสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 6บ้านวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่เทียนพรรษา 60 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3102 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ร่วมกับ เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อยและโรงเรียนอนุบาลไทรโยค แห่เทียนพรรษา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2880 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2879 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นำโดยนายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2771 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวและประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560