ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6151 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6149 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิศราธิบดี​ จังหวัด​นครราชสีมา​ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5994 ]]> วันศุก​ร์ที่​ 5​ กรกฎาคม​2562​ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิศราธิบดี​ จังหวัด​นครราชสีมา​ ศึกษดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ วันสถาปนาลูกเสือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5968 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5851 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาโดยมีการประกวดพานไหว้ครู การแสดงชุดระบำไตรรัตน์ ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู และนักเรียนทุกคนแสดงมุฑิตาจิตนำดอกไม้ธูปเทียนมาไห้วครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5827 ]]> วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ณ วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ พระบรมราชินี​ ณ​ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5820 ]]> วันที่​ 3​ มิถุนายน​ 2562​ ผู้อำนวยการ คณะครู​และบุคลากรทางการศึกษา​ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา​ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ พระบรมราชินี​ ณ​ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยค ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5818 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​ เมื่อวันที่​ 31​ พฤษภาคม​ 2562​ ณ​ หอประชุม​ รร.ไทรโยคน้อยวิทยา โครงการ​ ลูกเสือพิทักษ์​ป่า​ ครั้งที่​ 2​ ณ​ อุทยาน​แห่งชาติ​เอราวัณ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5817 ]]> เมื่อวันที่​ 29-31​ พฤษภาคม​ 2562​ ลูกเสือ-เนตรนารี​ เข้าร่วมอบรมโครงการ​ ลูกเสือพิทักษ์​ป่า​ ครั้งที่​ 2​ ณ​ อุทยาน​แห่งชาติ​เอราวัณ กิจกรรมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5816 ]]> วันที่​ 31​ พฤษภาคม​ 2562​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ คณะครู​ ผู้ปกครองและนักเรียน​ ร่วมกันตักบาตร​ และร้องเพลงสรรเสริญ​พระ​บารมี​ เนื่องในกิจกรรมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล​ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก​ ​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5697 ]]> คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล​ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก​ วันที่​ 6​ พฤษภาคม​ 62​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5647 ]]> วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ และคณะครู มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ห้องโสต โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5646 ]]> วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5588 ]]> วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนิทรรศการ​วิชาการ​ "เปิดประตู​ ดูำใไทรโยคน้อยวิทยา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5533 ]]> วันพฤหัสบดีที่​ 14 กุมภาพันธ์​ 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา​ ได้จัดนิทรรศการ​วิชาการขึ้น การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2561 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายศรียานนท์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5507 ]]> "กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเรียนรูสู่โลกกว้าง" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5506 ]]> วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย กิจการรมวันศริสมาสต์และวันปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5302 ]]> วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ขึ้น การประชุมการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5232 ]]> ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมโดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5174 ]]> วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ