ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีวางดอกไม้จันทน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3483 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดน้ำตก ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงการปลูกทานตะวัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3283 ]]> นายไชยพร มะลิลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมปลูกต้นทานตะวัน โครงการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อใช้ประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระธรรมเทศนากัศฑ์ "สุจริตธรรมกถา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3147 ]]> นายอำนวย มาคงกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ สุจริตธรรมกถา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ปลูกหญ้าแฝก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3103 ]]> โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร นำโดย ครูพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดและนักเรียนแกนนำ จำนวน 10 คน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเขียว หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาและสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 6บ้านวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่เทียนพรรษา 60 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3102 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ร่วมกับ เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อยและโรงเรียนอนุบาลไทรโยค แห่เทียนพรรษา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2880 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2879 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นำโดยนายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2771 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวและประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2403 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจัดงานปีใหม่ 2560 ภายใต้ชื่อXmas for our beloved king Happy new year โดยมีนายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2381 ]]> 26 ธันวาคม 2559 นายไชยพร มะลิลา คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2257 ]]> กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)นำโดยนายไชยพร มะลิลา คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและนักเรียนม.ต้น สอบนักธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2215 ]]> สอบนักธรรมประจำปี 2559 สนามสอบโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา “รวมพลังแห่งความภักดี” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2214 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีนำโดย ผอ.ไชยพร มะลิลา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 กฐินวัดน้ำตก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2136 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นำโดยนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/1 ร่วมแห่กฐิน 2 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2067 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ศึกษาดูงานเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2066 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School รร.วัดเจติยารามศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2065 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนวัดเจติยารามศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ค่ายพุทธบุตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2064 ]]> โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจัดค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าสุนันทวราราม 7-9 ตุลาคม 2559 พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2019 ]]> พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2018 ]]> โรงเรียนบางไทรวิทยาศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ