ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) งานสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=67 ]]> เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ กมลวรรณ วันดี คุณครูวิเชียร กิมพิทักษ์ คุณครูเสาวณีย์ แก้วเพ็ง นางสาวกิตติมา่ คำ้ชู นางสาวอภัสนันท์ คุณฮวย และนายพรหมมินทร์ สีพาชา เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี วันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=62 ]]> วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานอ่านสารต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในวันเดียวกัน