ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5609 ]]> การแจกเกียรติบัตรโครงการธนาคารขยะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5563 ]]> การแจกเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องวันมาฆบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5562 ]]> การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5561 ]]> เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5540 ]]> "เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี" พิธีเปิดโดย นาย จตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5539 ]]> กิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5538 ]]> กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5496 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ประกาศการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5443 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5398 ]]> กิจกรรมวันครู พ.ศ.2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5363 ]]> แชมป์ฟุตบอลวันเด็ก รุ่น13 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5355 ]]> แจกเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5354 ]]> รับเกียรติบัตรงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5262 ]]> 44 ปี ราตรี เหลือง - ดำ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5261 ]]> โครงการ "ภารกิจ พิชิต GAT" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5260 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5259 ]]> โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5258 ]]> โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลกาญจนบุรีโดยมีครูวันทนา จิณแพทย์ และนักเรียนชั้ม.4/3 ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกกรรม ณ วัดเทวสังฆราม การประชุมชี้แจงการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5216 ]]> การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5215 ]]>