ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5496 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ประกาศการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5443 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5398 ]]> กิจกรรมวันครู พ.ศ.2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5363 ]]> แชมป์ฟุตบอลวันเด็ก รุ่น13 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5355 ]]> แจกเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5354 ]]> รับเกียรติบัตรงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5262 ]]> 44 ปี ราตรี เหลือง - ดำ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5261 ]]> โครงการ "ภารกิจ พิชิต GAT" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5260 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5259 ]]> โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5258 ]]> โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลกาญจนบุรีโดยมีครูวันทนา จิณแพทย์ และนักเรียนชั้ม.4/3 ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกกรรม ณ วัดเทวสังฆราม การประชุมชี้แจงการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5216 ]]> การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5215 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5202 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5200 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึ จ.นครศรีธรรมราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5180 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5171 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ ร่วมกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี รณรงค์ให้ความรู้เนื่องใน วันเอดส์โลก 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5143 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5134 ]]> ารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5133 ]]>