ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4952 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4951 ]]> โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4948 ]]> การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4947 ]]> การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4946 ]]> แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4924 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีแสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ ครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4923 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 พร้อมมอบเครื่องหมายข้าราชและของขวัญ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้1.นายภาณุ เทพเกื้อ2.น.ส.จุติพร แสนคำ3.นายวาสุกรี เพรชดำดี4.น.ส.นัยนา สัตว์นาโค5.น.ส.ปนิดา สืบบุก6.น.ส.วิจิตรตรา สีคำ7.น.ส.ยุพิน ปรีชาญาณ8.น.ส.อรอนงค์ ทองมาก VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4905 ]]> VTR งานมุทิตาจิต 2561 "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก"รายนามครูเกษียณ1.ครูอานนท์ มัธยมนันท์2.ครูวนิดา บ่อผล3.ครูพัชรา สามนปาล4.ครูวัลลภา ใจเย็น งานมุทิตาจิต 2561 "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4904 ]]> งานมุทิตาจิต 2561 ภาคค่ำ "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก"รายนามครูเกษียณ1.ครูอานนท์ มัธยมนันท์2.ครูวนิดา บ่อผล3.ครูพัชรา สามนปาล4.ครูวัลลภา ใจเย็น มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4897 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบประกาศนียบัตรดังรายการต่อไปนี้ 1.ด.ช.ธนัชนันท์ นาคสิทธิ์ ที่ได้ทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์นักท่องเที่ยวได้และส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนสีขาว3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดนิทรรศการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง สพป.สระแก้ว 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4895 ]]> วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง สพป.สระแก้ว 2 พร้อมทั้ง ร่วมเสวนาในหัวข้อ "จัดการศึกษาอย่างไรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4890 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับนายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ ว.21และPLC งานจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4881 ]]> โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4874 ]]> โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิทยากร ดร.ญดาภัค กิจทวี และ รศ.ดร. พรชัย หนูแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2561 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 45 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4861 ]]> โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 45 “ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ แถมมีสีสันต์จากขบวนพาเหรดที่เนรมิตความสวยงามที่กินกันไม่ลง วันนี้ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30น. ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประจำปีการศึกษา 2561 “ นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 45 “ โดยมี นาย อภิชัย เล้าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นผู้กล่าวรายงาน มี คณะบริหารฯ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมกับกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน ด้วยการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้จัดให้มีการแข่งขันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 45 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ตามนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ความร่วมมือร่วมใจความรักสามัคคี และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.เพื่อสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อสนับสนุนในโอกาสต่อไป ในการแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 สี คือ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 1,490 คน กีฬาที่จัดการแข่งขันมี 8 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งทำการแข่งขันในระหว่าง วันที่ 5 ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน ในการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมจะได้รับเกียรติบัตร และรับถ้วยรางวัลอีกด้วย. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการห้องเรียนศักยภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4849 ]]> บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการห้องเรียนศักยภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4846 ]]> แจกเกียรติบัตรและรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4842 ]]> ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบหมายให้ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ที่มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4835 ]]> ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย ครูสุดา พืชนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ห้องเพชรนนทรี) ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับมัธยมศึกษา) จากจังหวัดกาญจนบุรีและวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ "เพชรนนทรี" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4814 ]]> โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ "เพชรนนทรี"