ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่รำเพย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6318 ]]> ๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่ เนื่องในวันที่ ๙ กันยายน ของทุก ๆ ปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ได้เวียนมาบรรจบครบ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด ๑๐ โรงเรียน อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และบุคลากรของโรงเรียน ได้จัดพิธีวางพวกมาลา และถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยเรียกวันนี้ว่า "วันแม่รำเพย" กีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6299 ]]> กิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6251 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ที่เมืองทองธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6250 ]]> กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ธรรมสัญจร ม.ปลาย 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6178 ]]> ธรรมสัญจรและทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6160 ]]> โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๖๐๐,๒๐๐.๐๐บาท(หกแสนสองร้อยบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6128 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5978 ]]> (4 กรกฎาคม 2562 ) มีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมของโรงเรียนและคุณครูทุกท่านที่มีชั่วโมงนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5956 ]]> กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5955 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5894 ]]> พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความไว้อาลัยต่อจาการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5893 ]]> คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้แสดงความไว้อาลัยต่อจาการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมีกิจกรรมไว้อาลัยแสดงความเสียใจ ต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5826 ]]> คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อการศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล เราก็จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล หรือ รัชกาลที่ 8 ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5781 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5780 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3มิถุนายน 2562 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5766 ]]> โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และผู้ฝึกซ้อม ครูสุรัชต์ รัตนชัย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาฟิตเนส (เพาะกาย) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ จนได้รับรางวัลมาหลายเหรียญ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5735 ]]> คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5702 ]]> ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5701 ]]> ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูล SAR ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5695 ]]> ข้อมูล SAR ของโรงเรียนคุณครูสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ใน SAR ของคุณครูได้