ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6686 ]]> คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 แนะแนวสัญจร"แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6631 ]]> โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี "แนะแนวสัญจร"แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมอบรมผูกผ้าและกระโปรงโต๊ะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6630 ]]> โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมผูกผ้าและกระโปรงโต๊ะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 23-24 พ.ย.2562 จัดโดย...งานบริหารทั่วไป (ครูรัชนี เชื้อจันสา) ขอขอบคุณ ดินแดนแห่งนี้ที่เคยเป็นสนามรบ ดินแดนสงคราม ๙ ทัพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6629 ]]> คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานย้อนรอยดินแดนแห่งนี้ที่เคยเป็นสนามรบ ดินแดนสงคราม ๙ ทัพ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ Nine-Army Battle Historical Park 13-14 ธันวาคม Siam trail 2019 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6627 ]]> 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day” “รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ร่วม เดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก และจัดกิจกรรมประกวด มิสแอนตี้เอดส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ การเต้นCover dance ร่วมพิธีงาน​อายุวัฒนะ​มงคล​ ๕​ รอบ​ ๖๐ ปี และฉลอง​สมณศักดิ์​ พัดยศพระครู​สัญญา​บัตร​ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6626 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีได้ไปร่วมพิธีงาน​อายุวัฒนะ​มงคล​ ๕​ รอบ​ ๖๐ ปี และฉลอง​สมณศักดิ์​ พัดยศพระครู​สัญญา​บัตร​(เทียบ​ผู้​ช่วย​เจ้าอาวาส​พระอารามหลวง​ ชั้นเอก) - พระครูสิทธิ​กิจจา​นุวัตร (เจ้าอาวาส​วัด​ทุ่ง​ลาดหญ้า) พร้อม​ทั้งฉลอง​ปริญญา​บัตร​ พัดยศ​ เปรียญธรรม​ ๙​ ประโยค - พระมหาเอกชัย​ อุตฺตโม ​(เจ้าอาวาส​วัด​หม่องกระแทะ) ณ วัดทุ่งลาดหญ้า เมื่อวันที่29/11/62 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6625 ]]> พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจทำกระทงถวายวัดทุ่งลาดหญ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6493 ]]> ครูและนักเรียนร่วมใจกันทำกระทงเพื่อนำถวายวัดทุ่งลาดเพื่อนำไปจำหน่ายในวันลอยกระทง 11 พ.ย. 2562 และนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบให้วัดทุ่งลาดหญ้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6460 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่รำเพย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6318 ]]> ๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่ เนื่องในวันที่ ๙ กันยายน ของทุก ๆ ปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ได้เวียนมาบรรจบครบ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด ๑๐ โรงเรียน อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และบุคลากรของโรงเรียน ได้จัดพิธีวางพวกมาลา และถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยเรียกวันนี้ว่า "วันแม่รำเพย" กีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6299 ]]> กิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6251 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ที่เมืองทองธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6250 ]]> กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ธรรมสัญจร ม.ปลาย 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6178 ]]> ธรรมสัญจรและทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6160 ]]> โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๖๐๐,๒๐๐.๐๐บาท(หกแสนสองร้อยบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6128 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5978 ]]> (4 กรกฎาคม 2562 ) มีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมของโรงเรียนและคุณครูทุกท่านที่มีชั่วโมงนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5956 ]]> กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5955 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5894 ]]> พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562