ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ฟิสิกส์สัประยุทธิ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1006 ]]> ฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th ขอแสดงความยินดีกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ,ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ,ครูเชี่ยวชาญ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1005 ]]> ขอแสดงความยินดีกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ,ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ,ครูเชี่ยวชาญ ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1004 ]]> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th Australian National Chemistry Quiz 2015 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1003 ]]> Australian National Chemistry Quiz 2015 ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th อาสากาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1002 ]]> อาสากาชาด ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1001 ]]> พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่ http://www.kn.ac.th/gallery/index.html หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ www.kn.ac.th รับชมการถ่ายทอดสด : เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 100 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1000 ]]> รับชมการถ่ายทอดสด : เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 100 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559 "เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=947 ]]> เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559 เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สวัสดีปีใหม่จากใจชาวกาญจนา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=946 ]]> สวัสดีปีใหม่จากใจชาวกาญจนา 2559 รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร "การศึกษาดิจิทัล" สู่ความสำเร็จ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=945 ]]> รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร การศึกษาดิจิทัล สู่ความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ได้รับรางวัลชมเชยในโครงงานคุณภาพ จากโครงการรามาไอดอล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=944 ]]> แสดงความยินดีกับ นายกมลภพ วัฒนวงศ์ไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=943 ]]> แสดงความยินดีกับ นายกมลภพ วัฒนวงศ์ไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=942 ]]> พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 แสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=941 ]]> แสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ได้รับรางวัล ชนะเลิศแอโรบิคถ้วยพระราชทาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kn.ac.th บุคลากรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เข้าร่วมอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ สพม8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=41 ]]> บุคลากรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เข้าร่วมอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ สพม8