ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4390 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เจ้าหน้าที่ DLIT มาตรวจสอบครุภัณฑ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4367 ]]> เจ้าหน้าที่ DLIT มาตรวจสอบครุภัณฑ์ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2945 ]]> โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดูภาพทั้งหมดในเว็บไซต์โรงเรียน http://www.sopon.ac.th/sopon/pic2560/05wai_kroo_01_60/index.html อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี่การศึกษาทางไกล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1277 ]]> เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี่การศึกษาทางไกล ให้กับบุคลากรของโรงเรียน โดยวิทยากร นายเสรี โพธิ์นิล ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1124 ]]> เมื่อวันที่ 7 - 10 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ส่งวงโยธวาทิตเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 35 ณ สนามศุภชลาศัย ผลการแข่งขัน ประเภท Marching Competition ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมถ้วยเกียรติยศ ประเภท Parade ได้รับรางวัลเหรีบญทองแดง พร้อมถ้วยเกียรติยศ ดูเพิ่มเติมจากเว็บโรงเรียน http://www.sopon.ac.th/sopon/pic2558/46marching1_58/index.html