ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) บ้านคาเกมส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3788 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม บ้านคาเกมส์ ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3761 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3749 ]]> นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3737 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3722 ]]> ผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี 2560 กิจกรรมวันปีใหม่2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3721 ]]> ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3701 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3662 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน ค่ายคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3632 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3631 ]]> นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร โดยผลการแข่งขันดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลฺิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี อบรมCPR สู่ห้องเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3630 ]]> อบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน โดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน ในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3601 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การปลูกต้นไม้ โดยมีผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3559 ]]> พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3523 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3399 ]]> วันนี้ (14กันยายน 2560) นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ซึ่งในงานนี้มีการแสดงผลงานและการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ของนักเรียน จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3397 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรีในโครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3344 ]]> รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017 กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3331 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1.ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.จิตสาธารณะ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3259 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3181 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยากิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีการทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล