ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5337 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กิจกรรมบำเพ็ญปประโยชน์) วันที่ 11มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5336 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5319 ]]> กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5308 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย การประชุมชี้แจงการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5306 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติในการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ o-net ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5295 ]]> โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร แจกของขวัญและการแสดงดนตรี โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมส่งความสุข เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5281 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5279 ]]> กิจกรรม5นาที หน้าเสาธง อบรมวินัยจราจร โดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านคา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5275 ]]> กิจกรรมสุขภาวะสุขภาพโรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5213 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาวะตามมติสมัชชาแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ตอนเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ และจัดพื้นที่เล่นกีฬาให้กับนักเรียน และชุมชน ศูนย์คริสตจักรร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5210 ]]> โดยจัดกิจกรรมมอบความสนุกสนานและมอบของขวัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สโมสรราชบุรีมิตรผล เอฟซี จัดกิจกรรมคลินิคฟตบอลแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5209 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 "Bankhawittaya Games 2018" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5184 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และจัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5163 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5156 ]]> คณะนายทหารร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5116 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5078 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันกีฬา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5061 ]]> โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการการคุมกำเนิด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5056 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดแสดงผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5054 ]]>