ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 8 ก.พ.2562 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5489 ]]> บริษัท TOT ราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5036 ]]> บริษัท TOT ราชบุรี ภายใต้การนำของท่านสุรินทร์ เกิดยินดี โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 6000 บาท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนชุมนุมTYC โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในวันที่15-16พ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4377 ]]> วันนี้นางสาวปัญจมาภรณ์. พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นอีกด้วย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4292 ]]> วันนี้นางสาวปัญจมาภรณ์. พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี "ชมสวน ชวนสรรค์ Season2" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4062 ]]> วันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2561) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยานำโดยนางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี ชมสวน ชวนสรรค์ Season2 (SP Academic Exhibilition 2018) โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุมทางไกล "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ" ผ่าน Video Conference http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3824 ]]> วันนี้นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3778 ]]> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวปัญจมาภรณ์. พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพ ณ หอประชุม โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3667 ]]> วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยการนำนายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานในพิธี พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสวนผึ้งร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3582 ]]> นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนนผึ้งวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมพิธี ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาทำบุญวัดบ้านบ่อ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3464 ]]> วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำโดยนางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น วางพวงมาลา ณ ลานพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหรี่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3444 ]]> โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับป้ายโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตภาคกลาง จัดโดยเครือข่ายครูโรงเรียนปลอดบุหรี่ เมื่อ 3 ตุลาคม 60 อบรมขยายผลการใช้งาน My Office http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3443 ]]> วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดอบรม ขยายผลการใช้งาน My Office ให้กับคุณครูในโรงเรียนได้ใช้งานจริง เป้าหมายเพื่อลดการใช้งานกระดาษ รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3442 ]]> วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยานางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3435 ]]> นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาพร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช 100 ปี ธงไตรรงค์ 28 กันยายน 2560 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3128 ]]> พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3083 ]]> นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมทำพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2846 ]]> วันที่ 3 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดประประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและผู้ปกครองได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาของบุตรหลานตนเอง ค่ายคุณธรรมจริยธรรม(พุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2669 ]]> นายศาโรจน์ แก้วกรองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นระธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม(พุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธิวาทวราราม(วัดช่องลม ๒) ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "เด็กดีศีสวนผึ้ง ๒๕๕๙" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2620 ]]> เช้าวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธภรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงรเียนสวนผึ้งวิทยาเป็นประธานมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีสวนผึ้ง ๒๕๕๙ ด้านเด็กดีมีวินัย และ ใฝ่บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2575 ]]> นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560