ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5331 ]]> วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ตอนรับปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5322 ]]> เช้าวันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ และฟังธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ถือเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ด้วยสิ่งมิ่งมงคล อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของพุทธมามกะอีกด้วย กิจกรรม Christmas 2018 และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5321 ]]> คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกนาน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5320 ]]> วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบรมราชินนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5187 ]]> วันที่๕ธันวาคม๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลีพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติจากนั้นจัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคุณพ่อ และครูพ่อร่วมพิธี ให้ตัวแทนนักเรียนได้กราบ และมอบพวงมาลัย เพื่อแสดงความเคารพ และสำนักรักในพระคุณที่ได้รับจากผู้อบรมเลี้ยงดู ณ ลานนกบิน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนและยืนยันตัวตนนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5160 ]]> วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5131 ]]> วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ื ๖๘ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5125 ]]> นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่ สพม.๘ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5099 ]]> ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานการบริหารงานพัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ในรูปแบบของสถานศึกษาประจำแบบสหศึกษา บรมฯ ร้อยดวงใจ ร่วมสืบสานประเพณีไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5096 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและเทพบุตร กิจกรรมไข่มัจฉาพาโชค กิจกรรมประกวดกระทงประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ และมีวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยให้ความบันเทิงภายในงาน นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5042 ]]> นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ด.ช.สถาพร อารีวงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. ด.ช.สุวรรณภูมิ ดีบุกคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 3. ด.ช.จิรายุทธ อารีวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวชมเชยนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5041 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายเฉลา พวงมาลัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์สนองนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพวิศวะ ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5022 ]]> ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพวิศวะ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษาทีีอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5021 ]]> วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก ได้รับการบริการและต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตนในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มา ณ ที่นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเตรียมวิชาชีพแพทย์และพยาบาลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5020 ]]> ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเตรียมวิชาชีพแพทย์และพยาบาลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการอนุเคราะห์และต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเพื่อประกอบวิชาชีพนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ อบรมเชิงปฏิบัติการ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4985 ]]> วันที่25 ตุลาคม2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนิวัติ วงษ์วิลัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและเอื้ออำนวยต่อบุคลากรในโรงเรียนในยุคThailand 4.0ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 2 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4964 ]]> วันที่23 ตุลาคม2561 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ ในการนี้นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสในอำเภอปากท่อ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากท่อ ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากนั้น ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมสักการะพระพุทธปฏิมากร "พระพุทธมงคล ทศพลญาณบพิตร" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและวางพวงมาลัย ถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4799 ]]> วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นางอารีวัลย์ เอมโกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ร่วมรับฟังการขับร้องบทเพลงวันแม่ อาทีเช่น "เพลง ค่าน้ำนม" รวมถึง การแสดงจินตลีลาโดยตัวแทนนักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนได้มอบพวงมาลัยมะลิแด่คุณแม่ และคุณครูแม่ เพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อม ต่อผู้มีพระคุณ จากนั้น อดีตผู้อำนวยการฯ อารีวัลย์ เอมโกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขับร้องบทเพลงวันแม่ , เกียรติบัตรแก่คุณแม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกแก่คุณแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ โดยตัวแทนคุณแม่ดีเด่นให้เกียรติกล่าวคำขอบคุณ และ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงคำขอบคุณแด่ อดีตผู้อำนวยการอารีวัลย์ เอมโกษา ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นิทรรศการ "นวมินทร์รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินี" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4798 ]]> วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเครือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้การต้อนรับ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นวมินทร์รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินี" ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี พิธีปลงผม และบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4727 ]]> นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้ารับผ้าไตรพระราชทานสำหรับพระอุปปัฌาย์ ในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี และผู้ปกครองร่วมพิธี ณ อมรินทราราม (วัดตาล) อ.เมือง จ.ราชบุรี