ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีปลงผม และบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4727 ]]> นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้ารับผ้าไตรพระราชทานสำหรับพระอุปปัฌาย์ ในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี และผู้ปกครองร่วมพิธี ณ อมรินทราราม (วัดตาล) อ.เมือง จ.ราชบุรี วันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครบรอบ 26 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4724 ]]> วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีการมอบรางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติราชการในโรงเรียน ครบ 5 ปี ครบ 10 ปี และครบ 20 ปี และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละระดับชั้น เงินทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จากนั้นให้เกียรติรวมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี และผู้ปกครองร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4564 ]]> นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูล 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4563 ]]> นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4426 ]]> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก เข็มพระเกี้ยว และเข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4411 ]]> พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก เข็มพระเกี้ยว และเข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4146 ]]> วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2286 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย วันที่ 1 ธันวาคม 2559 พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2117 ]]> ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1728 ]]> ผู้อำนวยการเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1088 ]]> ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมหน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานการตรวจราชการ และร่วมรับฟังหน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1087 ]]> พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี,นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่4, นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค6ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=615 ]]> ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 และว่าที่รต.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศ สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติในฐานะโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โดยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการดำเนินงานและเอกสาร เช่น แหล่งเรียนรู้ การนิเทศก์ภายใน กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติ(AAR)และการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตาม Website แผ่นพับ โบวชัวร์ เป็นต้น ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=606 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ โดยนายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=64 ]]>  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย