ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6751 ]]> นศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563ผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา_____________________________________________ชมรมคนสร้างภาพ: คุณครูดวงกมล ณ นคร วันครู ปี 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6742 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมรับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนปากท่อวิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6689 ]]> วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ________________________________________________________________________ ชมรมคนสร้างภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว (มิกกี้ครับ) ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ (อิ๋วอิ๋วครับ) ม.4/3 Happy New Year 2020 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6659 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราิชนีนาถราชวิทยาลัย นำโดยผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียนได้สนุกสนาน โดยได้รับเกียรติจาก สว.เฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นายกุศล จตุรพิธพร ผู้แทน สว. เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้____________________________________________________________________________________________________________ชมรมคนสร้างภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ ม.4/3 นายรัชชานนท์ แสงแจ้ ม.4/2 Christmas Day 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6658 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas โดย ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คณะครูและบุคลากรร่วมชมการแสดงของนักเรียน ณ หอประชุม________________________________________________________________________________________ชมรมคนสร้างภาพ: นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ ม.4/3 นายรัชชานนท์ แสงแจ้ ม.4/2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6643 ]]> วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน____________________________________________________________________________________ชมรมคนสร้างภาพ: นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ ม.4/3 นายรัชชานนท์ แสงแจ้ ม.4/2 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6633 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562ผู้ช่วยผู้อำนวยการรภัศสา เฮงชัยโย เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน________________________________________________________________________________บันทึกภาพ : ชมรมคนสร้างภาพ เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6619 ]]> วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเมืองโบราณทัศนาจร สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ __________________________________________________________________________________ ชมรมคนสร้างภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ ม.4/3 นายรัชชานนท์ แสงแจ้ ม.4/2 ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6594 ]]> เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ______________________________________ ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6593 ]]> ผู้อำนวนการสุรินทร์ สำลี และตัวแทนคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ ______________________________________ วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6545 ]]> วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น_________________________________________________________________________________ นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6535 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ________________________________________ ขอบคุณภาพและข่าว : คุณครูกำพล วิลยาลัย ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6531 ]]> นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย1. นายกันตินันท์ ลิ่มศิลา ม.5/32. นายนันทวุธ ประพันธ์วงศ์ ม.5/33. นายเอกวิสุทธิ์ กสิกรรม ม.5/34. นายทิเบต บุญยัง ม.3/3ได้รับการคัดเลือกจากการคัดตัวของนักกีฬาในจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 "อุทัยธานีเกมส์"ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม คุณครูชลิต สมศรี และคุณครูภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์________________________________________________ ต้อนรับคณะนิสิตจาก มศว. ศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6516 ]]> วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะนิสิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ________________________________________________________________________ พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6500 ]]> วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับจังหวัดราชบุรี ทั้งยังกล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6499 ]]> วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6455 ]]> วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นำโดยคุณครูเจตนา ศิริมงคล มีจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรีถ่ายภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม.4/2 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6446 ]]> วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปากท่อ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6444 ]]> วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6371 ]]> วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2528 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวดุริยา อมตะอมรวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และร่วมฟังบรรยายการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปิยนุช ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ภูมิภาค ซึ่งสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้ยั่งยืน