ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6455 ]]> วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นำโดยคุณครูเจตนา ศิริมงคล มีจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรีถ่ายภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม.4/2 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6446 ]]> วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปากท่อ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6444 ]]> วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6371 ]]> วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2528 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวดุริยา อมตะอมรวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และร่วมฟังบรรยายการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปิยนุช ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ภูมิภาค ซึ่งสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้ยั่งยืน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6345 ]]> วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย และการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จากนั้นกล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักเรียน มอบเกียรติบัตร มหกรรมวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6308 ]]> วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน มอบเกียรติบัตรและร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6307 ]]> วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเรียนรู้สืบสานงานพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6301 ]]> วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี Q.C. Sports day 2019 "บ้านรวมรักเกม" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6293 ]]> โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สว.เฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมชื่นชมขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6259 ]]> วันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมชมนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี __________________________________________________ขอขอบคุณภาพถ่าย : คุณครูกรกมล อุนเป็นนิจย์ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6258 ]]> วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ____________________________________________ถ่ายภาพ : คุณครูดวงกมล ณ นคร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6248 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม ได้แก่ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาวิทย์ การแข่งขันวาดภาพวิทย์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง และมีกิจกรรม Science walk rally โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ #สัปดาห์วิทยาศาสตร์ #วิทย์คิดสนุก #กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มอบรางวัลวันรพี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6247 ]]> เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันรพี ซึ่งถือเป็นวันรำลึกบิดาแห่งกฎหมายไทย และเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ได้แก่ นายวรากร ธนะแพทย์ ม.๕/๑ นางสาวปวิภา เสียมไหม ม.๕/๑ นางสาวชลันดา ศรวัฒนา ม.๕/๑ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวรรณพร โพธิ์ขาว และคณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ทุกท่าน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6219 ]]> วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก สส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6218 ]]> วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รางวัลแม่ดีเด่น นักศึกษาวิชาทหาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6186 ]]> วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒คุณแม่ของนายณัฏฐกรณ์ สิงจันทร์ ชั้น ม.๖/๑ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่น นักศึกษาวิชาทหาร ในเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ๒๖ ณ หอประชุม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6185 ]]> วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้น นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี มอบเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6158 ]]> คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6147 ]]> วันที่ 30 กรกฎาคม2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจากท่าน สว.เฉลา พวงมาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง มาร่วมในพิธี ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 2จากนั้น คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมขบวนแห่นาคและทำพิธีบรรพชาสามเณรทั้งสิ้น51 รูป ณ วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6111 ]]> วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้จัดพิธีถวาพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย