ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันครูอำเภอปากท่อ 16 มกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3763 ]]> อำเภอปากท่อจัดงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ต้อนรับและรับรายงานตัวคุณครูดนุพล อุดมรัตน์ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3746 ]]> ดร.เกษม อุ่นมณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคมให้ต้อนรับและรับรายงานตัวคุณครูดนุพล อุดมรัตน์ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประสบการณ์สอนเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช การถ่ายสารคดีพิเศษชุด 10 เรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว ตอน ทุนการศึกษาพระราชทาน ช่อง Nation TV22 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3745 ]]> การถ่ายสารคดีพิเศษชุด 10 เรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว ตอน ทุนการศึกษาพระราชทาน ช่อง Nation TV22 โดยมีครูนิคม แก้วเจิม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 จะออกอากาศประมาณช่วง วันสถาปนารัชกาลที่ 10 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3744 ]]> กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3743 ]]> ค่ายสะเต็ม "STEM Education Camp" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3592 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายสะเต็ม STEM Education Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรม โรงเรียนปากท่อร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3589 ]]> นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2875 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2874 ]]> วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกิจกรรม KICK OFF ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ คลองปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันสถาปนาครบรอบ60ปีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2873 ]]> โรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ60ปี และคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"ครบรอบ ๖๐ ปี วันสถาปนาโรงเรียนปากท่อพิทยาคม" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2808 ]]> การประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๖๐ ปี วันสถาปนาโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม การอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2807 ]]> การอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองพันพัฒนาที่ ๑ กรมพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2806 ]]> การจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ บริเวณโรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนปากท่อพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2327 ]]> ท่านผอ.สุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนฯ พร้อมด้วยผอ.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ศน.ดร.วัฒนา เที่ยงตรงและศน.พจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เข้าประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “น้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟผ่านอำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๓” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2190 ]]> นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ประธานจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ น้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟผ่านอำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๓พร้อมด้วยโรงเรียนปากท่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากท่อ และเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอปากท่อ นำอาหารไปแจกให้ผู้โดยสารบนรถไฟ ณ สถานีรถไฟอำเภอปากท่อ โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2153 ]]> โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากท่อ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2152 ]]> เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2143 ]]> คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1642 ]]> การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี..ครูอุดร จันทร์มล ครูวราภรณ์ จันทร์มลและครูจิรฐา เอี่ยมขำ ณ ห้องประชุมเจียมตระกูล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1639 ]]> การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อบรมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี