ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6717 ]]> กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโกวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ณ เทศบาลตำบลด่านทับตะโก กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6712 ]]> กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6695 ]]> อบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ๒) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6640 ]]> อบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ๒) ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส Christmas Day 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6639 ]]> วันคริสต์มาส Christmas Day 2019ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6585 ]]> กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม๒๕๖๒โดยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญ ใส่บาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6540 ]]> "วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6487 ]]> ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6463 ]]> เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6340 ]]> งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6305 ]]> กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 " แข่งขันทักษะวิชาการ " เปิดบ้าน ด่านทับตะโกฯ ๖๒ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6256 ]]> แข่งขันทักษะวิชาการ " เปิดบ้าน ด่านทับตะโกฯ ๖๒ "วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6213 ]]> กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6102 ]]> คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ณ หอประชุม ๒โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์แผนไทย ณ ลานที่ว่าการอำเภอจอมบึง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6052 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5963 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5881 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนสืบไป ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5768 ]]> ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5756 ]]> ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชี้แจงกฎ ระเบียบของห้องเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง โรงเรียน ครู และนักเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5755 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์วันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี