ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมDTK. ENGLISH CAMP http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4797 ]]> กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน อีกทั้งสอดแทรกความรู้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4788 ]]> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดฯ จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มีนิสัยรักการอ่าน สนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นฝึกความคิด ความกล้าแสดงออก กิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้๑. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม๒. กิจกรรมเล่านิทาน๓. กิจกรรมประกวดที่คั่นหนังสือ๔. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4764 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4763 ]]> วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4762 ]]> กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4761 ]]> นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4527 ]]> การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4486 ]]> การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ผลการแข่งขันเปตองประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปีได้รับรางวัลชนะเลิศ พระอาจารย์ธมฺมทีโปและคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4485 ]]> กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4466 ]]> กิจกรรมงานสดุดีสุนทรภู่ครูกวีและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4465 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4387 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4344 ]]> นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พูดคุยซักถาม แนะนำสิ่งดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันกับนักเรียน ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4343 ]]> ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับครูสังคมคนใหม่ นายอนุชิต ชะรางรัมย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4341 ]]> ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต ชะรางรัมย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา สู่รั้วม่วง-เขียว โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ คุณอรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและยากจน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4340 ]]> คุณอรหทัย(ปูเป้) ซื่อศรีสวัสดิ์ บุตรและภรรยา ท่านผู้อำนวยการวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านแรกของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและยากจน พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมรวงทอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รุ่นอายุ ๑๕ ปี โครงการกีฬาสร้างสุข ปลอดอบายมุข ยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4339 ]]> นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 15 ปี โครงการกีฬาสร้างสุข ปลอดอบายมุข ยาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน่วยงานที่จัด สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4053 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางกรศึกษา รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายงานโดยนางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ กีฬาสีภายใน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ "ด่านในเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3979 ]]> กีฬาสีภายใน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ด่านในเกมส์ ครั้งที่ ๓๗ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายงานโดยนางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3849 ]]> นางสาวรัฐนันท์ รอดเมื่อ และนางสาวเจนจิรา สงเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เบญจมฯ วิชาการ ๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑