ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 กีฬาเทเบิลเทนนิส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4550 ]]> การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 4 กรกฏาคม 2561กีฬาเทเบิลเทนนิสชนะเลิศรุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.วนัสนันท์ นิ่มเนตรรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง น.ส.ชญานิศ ทองสามสีรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ด.ช.กษิดิ์เดช นิติบวรกุลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ณัฐวิศร์ สวนส้มจีนรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย นายอรรถศาสตร์ แดงเอี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 7 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ธนัชชา สันหมุด รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ธีรวุธ เอี่ยมชุ่ม เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4549 ]]> งานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2561 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4548 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัด พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมได้พิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4547 ]]> เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมพิธีเปิดเนื่องในงานวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการ เกม ศิลปะ เป็นต้น ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4546 ]]> เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ณ ห้องประชุมนิลุบล 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กิจกรรม ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี "ราชโบฯคัพ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4545 ]]> นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี "ราชโบฯคัพ" โดยมีนายพิชัย นันทชัยพร เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ หอประชุม 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โครงการลอริเอะSis2Sis http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4544 ]]> ผลิตภัณฑ์ลอริเอะได้จัดกิจกรรม ส่งต่อความมั่นใจฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในระดับชั้นม.2 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4543 ]]> วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 107 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำตัวเเทนเนตรนารี เข้าพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามฯ เมื่อเวลา 09:00 น. ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ราชบุรี เป็นประธาน โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4542 ]]> วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ม.ปลาย ได้นำนักเรียนชั้น ม.4/2 จำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เป็นเจ้าภาพอจัดงาน) โดยมีครูผู้ควบคุมคือ ครูณัฏฐพธู เสริมสุขและครูสุภาภรณ์ หลอดคำ โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักธุรกิจน้อย" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4541 ]]> โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักธุรกิจน้อย"ในหัวข้อเรื่อง1.การบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างยั่งยืน2.กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว3.การเขียนหลักสูตรนักธุรกิจน้อยในสถานศึกษาวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4400 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัด พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมงานในพิธี ณ ลานขวัญบัวเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4399 ]]> โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาล งานอนามัย และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในการแก้ไขปัญหาและติดตามน้ำหนักนักเรียน 3 เดือน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4287 ]]> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ม.ปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit ของกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ทั้งหมด 27 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีครูเข้าร่วมอบรม 27 คน และนักเรียน 81 คน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4286 ]]> ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายอันเดียวกันคือนักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ***กำหนดการประชุม*** **วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ -ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -ช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๕ **วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ -ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4285 ]]> การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4164 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4163 ]]> รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2561 ณโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4162 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดย รองชวภณ รวมทรัพย์ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง และคณะครูจากโรงเรียนวังเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ที่มาส่งครูนิตยา ดอนเมือง และศึกษาดูงานณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4161 ]]> การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4160 ]]> การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2561