ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1050 ]]> เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นตัวแทนคณะครู บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรุจน์ นำพา เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริจาคนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนไม่ได้ใช้งานซึ่งมีสภาพการใช้งานได้อย่างปกติ ในการนี้ทางโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู จะนำไปใช้ในการศึกษาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนต่อไป พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1010 ]]> เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด ขึ้นในประเทศไทย ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=929 ]]> เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสพ กลุ่มติด สารเสพติด ในโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=927 ]]> คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=926 ]]> นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4 โดยมีทีมเซปักตะกร้อเข้าร่วมแข่งขันมากมาย ซึ่งมาจาก อำเภอจอมบึง และอำเภอใกล้เคียง โดยในการแข่งครั้งนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเบียร์ ออโตไพรช์ มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=925 ]]> นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลให้ความช่วยเหลือคณะครู และนักเรียน ในเรื่องต่างๆ ด้วยดีเป็นต้นมา พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=762 ]]> เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานถวายพระพรหน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=738 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ร่วมงานการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10 ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันเชียร์กีฬาบนสแตนเชียร์อย่างคึกคัก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน วันลอยกระทง 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=704 ]]> เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 โดยทางโรงเรียนได้ร่วมขบวนกระทงใหญ่ และการประกวดกระทง ซึ่งกระทงของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=703 ]]> คณะลูกเสือโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกาย พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณอย่างมากมายต่อประชาชนชาวไทย ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชาติให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานา อารยประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นอกจากนี้ทรงก่อตั้งกองการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ รวมถึงสร้างเมือง ดุสิตธานี เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=620 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรกของการเริ่มนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียน โดยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนทำการเลือกคุณครูผู้ดูแล และดำเนินการคิดกิจกรรมตามความสนใจของตัวนักเรียนเอง กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=464 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นกระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, โครงงานวิทยาศาสตร์, การแข่งขันจรวจน้ำ, การแข่งขันต่อหลอด และบ้านผีสิง ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง มาร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=457 ]]> เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และยังมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=456 ]]> เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นำนักเรียนไปเยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี 12 สิงหา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=378 ]]> เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานถวายพระพรหน้าเสาธงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศบาลตำบลจอมบึง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้าน ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจอมบึง เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=344 ]]> เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานถวายพระพรหน้าเสาธง เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=319 ]]> เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ซึ่งทางโรงเรียนคุรุราษฎร์ฯเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี การคัดเลือกครูดีเด่นและครูสอนดีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี และการแต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2558 รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=318 ]]> เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา จาก สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านธรณีสำหรับนักเรียน คุณครู และบุคลากรที่มีความสนใจ ๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=308 ]]> เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและการแสดงออกด้านภาษาไทยอย่างสร้างสรรค โดยจัดกิจกรมต่างๆ อาทิ การประกวดเขียนเรียงความ การเล่านิทาน การโต้คารมมัธยมศึกษา การร้องเพลงในวรรณคดี เป็นต้น ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดนิทรรศการรู้รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซุ้มกิจกรรมการละเล่นแบบไทยซุ้มเกมภาษาไทย และการแสดงต่างๆ บนเวที เช่น การแสดงฉ่อย การขับร้องเพลง การอ่านบทกวี และการแสดงละครเวทีสีสันวรรณคดี ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ขบวนแห่ต้นเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=296 ]]> คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่ต้นเทียนจำนำพรรษากับหน่วยงานราชการ ชุมชนชาวจอมบึง จากตลาดเทศบาลตำบลจอมบึงไปยังที่ว่าการอำเภอจอมบึง เพื่อนำเทียนไปถวาย ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา