ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6512 ]]> ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์” ตำบล โพหัก อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.ที่ผ่านมา พระครูพระสมุห์สำเริงอาทโร เจ้าอาวาสวัดใหญ่โพหัก พร้อมด้วยพระ อีก ๑ รูป เดินทางมามอบมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักธรรมชั้นตรี โท เอกให้กับนักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์” ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6507 ]]> ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6506 ]]> วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ได้มอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้ฝึกสอนและมอบเกียรติบัตรแก่และเงินรางวัลแก่นักเรียนและที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดมโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6435 ]]> โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6313 ]]> โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ณ โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6298 ]]> เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6229 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" โครงการอบรมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชนในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6130 ]]> พ.ต.อ.เทอดไทย สุขไทย ผกก.สภ.โพหัก พร้อมชุด มวลชนสัมพันธ์ร่วมบรรยายให้ความรู้พิษภัยยาเสพติดและกฎหมาย กับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ในวันที่ 24 กรกฎาคม2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6129 ]]> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6029 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ร่วมกับเทศบาลตำบลโพหักและโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น แห่เทียนพรรษาทำบุญ ถวายเทียนพรรษา บริเวณวงเวียนตำบลโพหักจนถึง วัดใหญ่โพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5975 ]]> เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เหล่าลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยแสดงความจงรักภักดีด้วยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ โดมโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม พร้อมกล่าวให้โอวาท แล้วเหล่าบรรดาลูกเสือเนตรนารี แต่ละกองออกบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5957 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแสดงละคร วาดภาพระบายสีคัดลายมือ ประกวดชุดรีไซเคิล โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5897 ]]> เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5871 ]]> เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เข้าร่วม ตักบาตร และร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ณ หอประชุม โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5821 ]]> เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปฎิบัติธรรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5808 ]]> เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ โรงเรียนดร.ขวัญจิราเจ็กภูเขียว คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เข้ารับการอบรมโครงการปฎิบัติคุณธรรม จริยธรรม“ค่ายพุทธบุตร” เพื่อพัฒนาจิตคุณธรรม และจริยธรรม และสามารถนำหลักธรรมมาปฎิบัติณ วัดใหม่เจริญผล ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5762 ]]> วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ในการใช้สิทธิ์เลือกประธานนักเรียน ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5592 ]]> เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ได้จัดให้มีการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” รณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5581 ]]> เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” รณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๒ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5554 ]]> เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้ร่วมงานเดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและของที่ระลึก กับ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)