ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4068 ]]> กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3765 ]]> เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วม กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3432 ]]> เมื่อเวลา ๘.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3426 ]]> งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ครูเกษณี ไทยจรรยา ครูรุจิรา สุวรรณภักดี ครูสุลีพร ลือกระจ่าง และครูศิริพร พลเสน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ช่วงเช้า https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1921610028108082 ช่วงเย็น https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1920838134851938 งานเกษียณอายุราชการ 2560 คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3424 ]]> งาน เกษียณอายุราชการ กตเวทิตานุสรณ์ ๒๕๖๐ คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม โดย นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รวมภาพ https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1919823168286768 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3423 ]]> นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1919523848316700 กีฬาภายใน " เหลืองแดงเกมส์ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3422 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เหลืองแดงเกมศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขบวนพาเหรด https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1916650185270733 เก็บตกกีฬาวันแรก https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1916656638603421 เก็บตกกีฬาวันที่ ๒ https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1916669691935449 เก็บตกกีฬาวันที่ ๓ https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1916673395268412 การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3421 ]]> การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ค่ายคณิตศาสตร์ และภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3420 ]]> นักเรียนเข้า ค่ายคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ "วันแม่แห่งชาติ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3419 ]]> นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งาน " พืชผักผลไม้และของดีบางแพ ประจำปี ๒๕๖๐ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3141 ]]> เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นำทีมโดย ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ทำการแสดง พิธีเปิดงาน พืชผักผลไม้และของดีบางแพ ณ ลานตลาดนัดไปรษณีย์ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC " ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3140 ]]> การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ สู่สถานศึกษา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3139 ]]> เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3108 ]]> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3055 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ และสวนสนาม วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โดม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3054 ]]> บรรยากาศการอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3011 ]]> วันต่อต้านยาเสพติดโลก นายพรรษกฤช เกตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ่านสารจากท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจําปีพุทธศักราช 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2868 ]]> พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๐ การแข่งขันกีฬา "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1433 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และ สพม.๘ จัดการแข่งขันกีฬา  "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (กีฬาภูมิปัญญาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการป้องกัน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอบางแพเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1398 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโครงการการแข่งขันกีฬา เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดย ผอ.ประทิพย์ คนทัด เป็นประธานในการประชุมดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา