ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4940 ]]> โรงเรียนบางพแพปฐมพิทยา รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘นายจตุรงค์ สุขแก้ว เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียน เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4939 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่องานว่า " แด่ครูผู้สร้างคน มนต์รักบางแพ " เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4908 ]]> นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ่านสารฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ที่หน้าเสาธง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. ถ่ายภาพโดย ครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา กีฬาภายในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4858 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ช่วง วันที่ ๕ -๗ กันยายน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา พ.ต.อ. ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ เป็นประธานพิธีวงโยธวาทิตโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4766 ]]> พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ขอบคุณ ภาพสวยๆ จากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4760 ]]> พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอบคุณ ภาพสวยๆ จากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4534 ]]> การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อ การหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4532 ]]> กิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อ การหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โดยมีนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม ศน.รัตนาวดี นำนาผล ศน.ปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ เป็นวิทยากรในการอบรมครับภาพเพิ่มเติม ที่https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=2066559723613111 การอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4531 ]]> การอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโดย ศน.รัตนาวดี นำนาผล ศน.ปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ เป็นวิทยากรในการอบรมครับ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4482 ]]> วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขอบคุณ ภาพสวยๆจากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน กิจกรรมวันสุนทรภู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4478 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรม การแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดการแต่งตัว ละครในวรรณคดีไทย การพูดสุนทรพจน์ การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม​ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ขอบคุณ ภาพสวยๆจากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4477 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล"บางแพวอลิกซ์คัพ"ครั้งที่1 ณ หอประชุม2โรงเรียนบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานเปิดแถลงข่าวฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1"พร้อมนายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ฟุตซอลทีมชาติไทย นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนางจิราดา เนียมรักษา นายกเทศบาลตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามนายวันชาติ เนียมรักษา กำนันตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามร่วมแถลงข่าว นายสากล งามขำ.อาจารย์ร.ร.บางแพปฐมพิทยาผู้จัดฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1..เปิดเผยว่าด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบาแพปฐมพิทยาได้ร่วมกับบริษัทWarr Sport(วอร์ลิก)จำกัดจัดการแข่งขัน"บางแพวอร์ลิกคัพครั้งที่1 " รุ่นอายุไม่เกิน12ปี และรุ่นอายุไม่เกิน13ปีจะแข่งในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.61ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561จะทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ณสนามโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนต่างๆ และเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการแข่งขันอายุ12ปีมีทั้งหมด 6 ทีมได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบางแพ 2. ร.ร.เจี้ยใช้ 3. อนุบาลดำเนิน 4. ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว 5. ร.ร.อนุบาลเขางู 6. ร.ร.เทศบาล3 ร.ร.และทีมอายุ13 ปีทั้งหมด10 ทีมได้แก่ 1. ร.ร.บางแพปฐมพิทยา 2. ร.ร.วัดสุทธิวราราม 3. ร.ร.วัดศรัทธาสมุทร 4. ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว. 5. ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 6. ร.ร.สุชุมนวพันธ์อุปภัมภ์ 7. ร.ร.บางกระปิ 8. ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 9. ร.ร.ปทุมคงคา 10. ร.ร.ปฐมปฐมวิทยาลัย2 ขอบคุณข้อมูลจากคุณสุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี วันไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4359 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4323 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โดย ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ เป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4068 ]]> กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3765 ]]> เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วม กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3432 ]]> เมื่อเวลา ๘.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3426 ]]> งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ครูเกษณี ไทยจรรยา ครูรุจิรา สุวรรณภักดี ครูสุลีพร ลือกระจ่าง และครูศิริพร พลเสน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ช่วงเช้า https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1921610028108082 ช่วงเย็น https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1920838134851938 งานเกษียณอายุราชการ 2560 คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3424 ]]> งาน เกษียณอายุราชการ กตเวทิตานุสรณ์ ๒๕๖๐ คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม โดย นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รวมภาพ https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1919823168286768 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3423 ]]> นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=albumalbum_id=1919523848316700