ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3570 ]]> วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3569 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3550 ]]> เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดชาวเหนือ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3531 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3528 ]]> เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน และเป็นการร่วมมือร่วมใจในการดูแลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยมี นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธาน ในการนี้ ประธานกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้แทนชุมชน ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3504 ]]> เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ถวายแด่ วัดเนกขัมมาราม ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3456 ]]> นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3298 ]]> เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3297 ]]> เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมวันอาเซียน 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3286 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน โดยมี ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3279 ]]> นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3190 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล โดยมี ผอ.มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3053 ]]> เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3047 ]]> ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3010 ]]> คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2918 ]]> ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ครูสุชิน ดอนวัดไพร ครูตรีชฏา จีบฟัก นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2881 ]]> วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี ผอ.มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2878 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2753 ]]> เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ. ศ. 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2526 ]]> การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2560