ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5112 ]]> ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5111 ]]> อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5110 ]]> อบรมเรื่องสร้างงานด้วยความรัก 28 ต.ค.61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5109 ]]> งานเลี้ยงอำลามุทิตาจิตอาจารย์จิรพงษ์ ขันตอาภรณ์ 28 ต.ค. 61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5108 ]]> รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4903 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการทวนตรวจโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR จาก โรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี ผอ.มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 บันทึกข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4850 ]]> การลงนามข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ วัดเนกขัมมาราม วัดใหม่สีหมื่น และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4782 ]]> นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมนำชีวิต ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมวันอาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4775 ]]> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมี นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธาน พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4774 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยา จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4705 ]]> เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4704 ]]> เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดพิธีเทิดพระเกียรติและทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี นางธนวรรณ เชตสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4307 ]]> เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดเนกขัมมาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ได้ครูและนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร 1 เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 อีกด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3570 ]]> วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3569 ]]> โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3550 ]]> เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดชาวเหนือ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3531 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3528 ]]> เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน และเป็นการร่วมมือร่วมใจในการดูแลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยมี นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธาน ในการนี้ ประธานกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้แทนชุมชน ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3504 ]]> เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผอ. มณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ถวายแด่ วัดเนกขัมมาราม ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3456 ]]> นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560