ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ๕ ธันวา มหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=770 ]]> พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช๕ ธันวา มหาราชณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=769 ]]> คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน..ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖และ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=710 ]]> พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=613 ]]> เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีได้ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=206 ]]> โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีและนางสาวยุภา ผู้ใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน..ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=21 ]]> โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓o มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี