ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) 27-09-62-งานเกษียณราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6431 ]]> ร้อยรักรวมใจ ร้อยสายใยสายธรรมจันทร์ แด่ผู้เกษียณราชการ 2562 ณ โดมหน้าเสาธง เกษียณราชการครู 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6430 ]]> วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณราชการครู(รอบนักเรียน) ณ โดมหน้าเสาธง 08-09-2562 ค่าย To be number one http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6429 ]]> 08-09-2562 ค่าย To be number one 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6428 ]]> 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 24-08-2562 ค่ายภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6427 ]]> วันที่ 24 ส.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายภาษาไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6426 ]]> 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20-08-2562 งานวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6425 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ โดมหน้าเสาธง อบรมKidBright 15 สิงหาคม 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6424 ]]> วันที่ 15 ส.ค. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดอบรมสำหรับคณะครู ในการอบรมบูรณาการความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สนุกคิดกับKidBright ณ ห้องประชุมดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ค่ายคณิตศาสตร์ 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6423 ]]> 10-08-2562 ค่ายคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6422 ]]> 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี งานอาเซียน-ภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6421 ]]> วันที่ 8 ส.ค. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์จัดงาน อาเซียนและงานวันภาษาไทย มีการจัดซุ้มของคณะครูจากกลุ่มสาระต่างๆ การแสดงของนักเรียน และประกวดต่างๆ ณ โดมหน้าเสาธง ทั้งเช้า-บ่าย พิธีรับมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6183 ]]> วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ร.ร.สายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมหน้าเสาธง การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6182 ]]> ร.ร.สายธรรมจันทร์ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.เขต 1 กาญจนบุรี 30 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6181 ]]> วันที่ 26 ก.ค. 2562 ร.ร.สายธรรมจันทร์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวรโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ณ โดมหน้าเสาธง ทัศนศึกษา(ค่ายจีน) 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6076 ]]> 13/07/62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทัศนศึกษา ณ วัดไตรมิตร เยาวราช กทม. นำนักเรียนสายภาษาจีน และอื่นๆ จำนวน 100 คน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดที่ก่อตั้งโดยชาวจีน... งานสืบสานวัฒนธรรมดำเนินรำลึกและเปิดห้องวิถีชีวิตดำเนินสะดวก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6064 ]]> พิธีแห่เทียน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6062 ]]> พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์จัดขบวนบุญแห่เทียนไปยังตลาดดำเนินฯ และวัดต่างๆ จำนวน 7 วัด ในอำเภอดำเนินสะดวก โครงการพี่พาน้องสู่ดาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6061 ]]> 13 ก.ค. 62 งานแนะแนว จัดโครงการ "โครงการพี่พาน้องสู่ดวงดาว" ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6059 ]]> วันที่ 11 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะรรมพื้นถิ่น ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีไทย ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6058 ]]> 6 ก.ค. 62 ค่าย STEM บูรณาการ ความรู้ ความสนุก ความสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมดาวเรือง และโดมหน้าเสาธง