ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2622 ]]> เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำหนดการจัดงานเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนกลุ่ม สอร. กลุ่มนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมฯ ของโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน และจำหน่ายผลผลิต และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และมีการแนะแนวศึกษาต่อ นิทรรศการ ผลงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคาร 5 ,หน้าหอประชุมโรงยิม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2598 ]]> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยให้คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2597 ]]> เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการชัยยันต์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม ณ โดมหน้าเสาธง พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2553 ]]> วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2551 ]]> เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ไปแข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2550 ]]> เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 และรับโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2549 ]]> เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรม น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงยิม จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2548 ]]> เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์และโรงเรียนต่างๆที่ได้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดาวเรือง วันครู 16 มกราคม 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2547 ]]> เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวกและฌรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวกทุกโรงเรียน ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ระหว่างเวลา 8.00- 12.00 น. ณ หอประชุมโรงยิม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2546 ]]> เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้ทำพิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ ณ โดมหน้าเสาธง โครงการชีวิตใหม่ในรั้วสายธรรมจันทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2545 ]]> เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดโครงการชีวิตใหม่ในรั้วสายธรรมจันทร์ นวดกดจุดสะท้อนเท้า ปรับสมดุล กระตุ้นตับ ไต หัวใจ ม้าม และนวดกดจุดเท้า ลด ละ เลิก บุหรี่ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2543 ]]> เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2259 ]]> วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปริเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้วางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปริเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2208 ]]> ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีที่ 89 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง เข็มขัดนิรภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2191 ]]> ในช่วงเช้า ของ วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เกี่ยวกับ เรื่อง เข็มขัดนิรภัย ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รองผู้อำนวยการสมมาต โพธิ์ทอง กล่าวอำลาตำแหน่งกับนักเรียนและร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเลี้ยงอำลา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2187 ]]> วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รองผู้อำนวยการสมมาต โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้กล่าวอำลาตำแหน่งกับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ บริเวณโดมหน้าเสาธง และร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อเลี้ยงอำลา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2186 ]]> โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (โรงยิม) โดยกำหนดพบผู้ปกครองทุกระดับชั้น เวลา 8.00-12.00 น. เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม และให้ครูที่ปรึกษาได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งประชุมเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนตามลำดับ โครงการอบรมโรคเอดส์ จาก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2173 ]]> เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้จัดอบรมการป้องกันการติดเชื้อ การตรวจหาเอดส์ การรักษาตามโครงการอบรมโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1-8 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6-8 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ห้องประชุมทานตะวัน ) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ค่าย Shift and Share ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1936 ]]> เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีกำหนดจัดต่าย Shift and Share ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวก ปี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักเป็นผู้ให้ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะในทุกๆด้าน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง กิจกรรมการเรียนรู้ ๕ ฐาน กิจกรรมเอาตัวรอดจากสารเสพติด กิจกรรมและวิถีแห่งธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้นักเรียนได้รับทั้งเนื้อหาสาระ ความบันเทิง ข้อคิด คติธรรม และความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพในทุกๆด้าน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี เลี้ยงส่งผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1906 ]]> เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนคุณครู และบุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้เดินทางไปส่งตัวผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และมีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี สจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สท.อภิชาต ปานมณี ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์, ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ และตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสายธรรมจันทร์ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ได้มีการพบปะ พูดคุยกับคุณครูและบุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และในเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้เรียนเชิญคุณครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องประชุมดาวเรือง เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี โดยกลุ่มโสตฯ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดทำวีดีทัศน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ให้ได้รับชม มีการมองของที่ระลึกและกล่าวความในใจที่มีต่อท่านผู้อำนวยการ ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสุขสันต์วันเกิด พร้อมเป่าเค้กวันเกิด ย้อนหลังให้กับผู้อำนวยการ และได้รับเกียรติจากท่านพลเรือโทกมล จิตต์จำนง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ เป็นผู้กล่าวอวยพรให้กับท่านผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี