ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) งานวัน สอร. 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6866 ]]> งาน สอร. สายธรรมจันทร์ ปี 2563 ณ โดมหน้าเสาธง ..... งานวันครูประจำปี 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6772 ]]> "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สถานที่จัดงานวันครูในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีการศึกษา 2563 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 (8-9-10 ม.ค.63) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6718 ]]> โรงเรียนสายธธรรมจันทร์ ได้นำนักเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 (8-9-10 ม.ค.63) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวัสดีปีใหม่ 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6680 ]]> 27-12-2562 สวัสดีปีใหม่ 2563 ทำบุญตักบาตร สังสรรค์ในห้อง สนุกกับดนตรีช่วงบ่าย ณ โดมหน้าเสาธง ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6679 ]]> 22-12-2562 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ค่ายจุฬาลงกรณ์ฯ ม.4-5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6678 ]]> 15-12-2562 ค่ายจุฬาลงกรณ์ฯ ม.4-5 ณ ห้องดาวเรือง และโรงอาหาร อบรมไข้เลือดออก ม.3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6677 ]]> 2-12-2562 อบรมไข้เลือดออกชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ณ ห้องดาวเรือง อบรม"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6574 ]]> 25 พ.ย. กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์ ขอบคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอดำเนินสะดวก มา ณ ที่นี่ด้วยครับ 26-11-2562 เปิดกีฬาภายในปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6568 ]]> พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วันมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6567 ]]> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ณ โดมหน้าเสาธง 27-09-62-งานเกษียณราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6431 ]]> ร้อยรักรวมใจ ร้อยสายใยสายธรรมจันทร์ แด่ผู้เกษียณราชการ 2562 ณ โดมหน้าเสาธง เกษียณราชการครู 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6430 ]]> วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณราชการครู(รอบนักเรียน) ณ โดมหน้าเสาธง 08-09-2562 ค่าย To be number one http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6429 ]]> 08-09-2562 ค่าย To be number one 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6428 ]]> 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 24-08-2562 ค่ายภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6427 ]]> วันที่ 24 ส.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายภาษาไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6426 ]]> 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20-08-2562 งานวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6425 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ โดมหน้าเสาธง อบรมKidBright 15 สิงหาคม 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6424 ]]> วันที่ 15 ส.ค. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดอบรมสำหรับคณะครู ในการอบรมบูรณาการความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สนุกคิดกับKidBright ณ ห้องประชุมดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ค่ายคณิตศาสตร์ 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6423 ]]> 10-08-2562 ค่ายคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6422 ]]> 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี