ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันครู ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3759 ]]> นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพราน คณะครูและครูนอกประจำการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเขาพระ วันที่ 16 มกราคม 256 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3758 ]]> กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 5 มกราคม 2561 งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3728 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน วัดเขาชะงุ้มเนื่องในงานสมโภช วันพระเจ้าตากสินและได้นำนักเรียนร่วมแสดงชุดรำ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 การมอบทุนการศึกษาจาก ธกส.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3726 ]]> วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กีฬาต้านยาเสพติด "ช่องพรานเกมส์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3724 ]]> นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ อำเภอโพธาราม ประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ช่องพรานเกมส์ พร้อมด้วยนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาขวาง กับผู้จัดการธกส.สาขาเขาขวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำในชุมชน วันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3723 ]]> การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3655 ]]> การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR อย่างถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เตาปูน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3654 ]]> กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จุดที่ 1 ศาลาหมู่บ้านหนองกลางดง จุดที่ 2 ศาลาหมู่บ้านเขาแหลม จุดที่ 3 ศาลาหมู่บ้านเขาชะงุ้ม จุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนเนินม่วง จุดที่ 5 ศาลาหมู่บ้านหนองมะค่า จุดที่ 6 ศาลาวัดเขาช่องพราน วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3512 ]]> กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3502 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2206 ]]> กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=55 ]]> โรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดเขาช่องพราน โดยมี นายทวีป แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี