ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5351 ]]> ทัศนศึกษา พระราชวังบางปะอิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5350 ]]> ทัศนศึกษา พระราชวังบางปะอิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันดินโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5349 ]]> ค่ายบำเพ็ญและปัจฉิมนิเทศ ม.๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5348 ]]> ลอยกระทง ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5347 ]]> โรงเรียนหนองโพวิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมและการแสดงวันลอยกระทง วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5346 ]]> งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3677 ]]> โรงเรียนหนองโพวิทยาได้จัดงานวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยท่านผู้อำนวยการเจษฎา ผลดี ได้ทำพิธีงานอย่างเป็นทางการ การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3668 ]]> ผู้อำนวยการเจษฎา ธีระตระกูล ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับราลงวันจากการแข่งขันงานศิลปหัตุกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ไหว้ครูประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2895 ]]> วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหนองโพวิทยา ได้จัดงานไหว้ครูประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2850 ]]> เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหนองโพวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2849 ]]> เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียหนองโพวิทยา ได้รับมอบตัวนักเรียน ซึ่งเป็นการมอบตัวนักเรียนที่สมัครเป็นนักกีฬาฟุตบอล เพื่อทราบข้อมูล กฎ และระเบียบของโรงเรียน มอบตัวนักเรียนวันแรกของ ชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนหนองโพวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2848 ]]> เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกาษา 2560 ประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการและคัดแยกขยะของโรงเรียนหนองโพวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2338 ]]> วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษามัธยมศึกษา เขต 8               เข้าประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการและคัดแยกขยะของโรงเรียนหนองโพวิทยาเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2207 ]]> ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหนองโพวิทยาร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพวิทยา ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2202 ]]> เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผอ.ธำรง ศรีทิพย์ มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.8(ราชบุรี) ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมถวายอาลัย อธิษฐานจิต และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2201 ]]> เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา ร่วมถวายอาลัย อธิษฐานจิต และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2032 ]]> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29-30 กันยายน 2559 ม.4-6 โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม ราชบุรี อบรม ณ วัดหนองโพ จ.ราชบุรี นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1755 ]]> เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1521 ]]> ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 8 ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนืองในวันยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองโพวิทยาจึงจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1476 ]]> วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนหนองโพวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559