ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

หล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

หล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-14 10:12:38

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

20 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดการ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-07 18:17:01

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-06 09:46:40

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการพนันนออนไลน์

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการพนันนออนไลน์

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-02 08:33:28

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-01 09:55:35

ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด

ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด

นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-07 09:04:01

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

นายวรากุล  หงษ์ทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่่อรับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-04 11:32:32

การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2 มิถุนายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย นักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ จัดการแสดงในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ อาคารโดมเอ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-04 11:22:23

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-27 10:48:57

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-23 10:06:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง