ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โครงการ TO ME NUMBER ONE

โครงการ TO ME NUMBER ONE

โครงการ TO ME NUMBER ONE

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-08 11:25:01

คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน910 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-05 10:03:33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณป้าสวิง อ้อยหอย ณ วัดโคกตับเป็ด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณป้าสวิง อ้อยหอย ณ วัดโคกตับเป็ด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

           31 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปร่วมแสดงดนตรี และรำหน้าไฟ ชุด ระบำเชียง

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน576 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-31 17:45:28

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้รับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเห็นความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนช่วยเหลือ บ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1217 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 15:44:31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนรักษาศีล 5 เยาวชนไทย รักษ์วัฒนธรรม ณ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนรักษาศีล 5 เยาวชนไทย รักษ์วัฒนธรรม ณ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

      25 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โร

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน564 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-25 17:40:10

วันครู 2562

วันครู 2562

วันครูปี 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.8 โพธาราม-บางแพ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน381 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-24 18:21:57

การแสดง แสง สี เสียง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี”

การแสดง แสง สี เสียง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี”

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-24 13:51:49

การอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

การอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1367 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-22 11:46:13

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค/ชาติ 2561

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค/ชาติ 2561

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1648 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-21 09:04:37

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัดชัยรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัดชัยรัตน์

14 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โร

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-15 11:29:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง