ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน656 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-04 10:02:53

ค่าย STEM

ค่าย STEM

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ค่าย STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน484 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-04 09:56:24

พิธีเปิดหอประวัติโรงเรียน

พิธีเปิดหอประวัติโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-02 13:29:32

ทำบุญคล้ายวันเกิด โรงเรียน

ทำบุญคล้ายวันเกิด โรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-02 13:23:22

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-17 11:50:55

รำหน้าไฟ งานฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

รำหน้าไฟ งานฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

   11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไป

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-17 11:32:22

ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์

นางศรีนภา พระเดโช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-14 10:17:46

หล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

หล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-14 10:12:38

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

20 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดการ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-07 18:17:01

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-06 09:46:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง