ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 09:28:35

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

      21 ธันวาคม 2562 ขบวนรำกลองยาว โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนว

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:33:46

รำหน้าสรีระ พระอธิการทองบาง จันทศรีโร เจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้า ณ วัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รำหน้าสรีระ พระอธิการทองบาง จันทศรีโร เจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้า ณ วัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

      15 ธันวาคม 2562 การแสดง ชุด ระบำศรีวิชัย โดย นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรี

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:27:56

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

      - 7 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนนาฏศิลป์เข้าร่วม

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-01 17:08:16

ชงโคเกมส์ 2562

ชงโคเกมส์ 2562

เขียนโดย : เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 16:12:41

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:45:30

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน500 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:37:49

โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสัมนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:32:20

การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา

การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่องการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 ณ ไม้แก้วดำ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:27:51

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-29 09:24:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง