ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-04 11:32:07

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 13:52:13

เอาใจช่วย

เอาใจช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 14:35:04

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น"วันสุนทรภู่" ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงละครเรื่องพระ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน830 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-26 20:24:17

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 110 ปี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 110 ปี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 110 ปี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1084 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-21 11:39:53

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1014 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-17 12:06:41

ไหว้ครู 2561

ไหว้ครู 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1035 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:01:04

ใส่ใจ สุขภาพ ตรวจเช็คสุภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2561

ใส่ใจ สุขภาพ ตรวจเช็คสุภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2561

การตรวจเช็ค สุภาพประจำปีการศึกษา 2561 ของบุคคลากรครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 10:51:35

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน871 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 12:33:55

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-18 12:03:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง