ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนนาเสนี ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1619 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:25:27

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนกิจกรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันการพูดภาษาจีน การแข่งขันวาดภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญ การชนะเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน748 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:12:18

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน658 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:03:16

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ "วันสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณค่า สู่อาเซียน" โดยมีนายจีรศักดิ์  ทุบจิ๋ว น.ส.ปาจารีย์ สิริปัญญา ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน907 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-14 14:05:19

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.โสภา ขำเจริญ น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1558 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 09:07:39

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลโพธาวัฒนาเสนีคัพ ครั้งที่ 3 (VDO)

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลโพธาวัฒนาเสนีคัพ ครั้งที่ 3 (VDO)

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้ทีมบาสเกตบอลชาย ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับทีม ร.ร.ร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2665 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-27 17:10:08

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม น.ส.โสภา ขำเจริญ และธนกฤต พราหม..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน841 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 10:40:53

การแข่งขันบาสเกตบอลโพธาฯคัพ ครั้งที่ 3

การแข่งขันบาสเกตบอลโพธาฯคัพ ครั้งที่ 3

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน บาสเกตบอลคัพ ครั้งที่ 3 นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.กนก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน882 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 10:24:11

การแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย

การแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย

นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเถอโพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย จังหวัดราชบุรี จัดโดยสโมสรไลออนส์ โพธาราม ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 09:37:24

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show โครงงานวิทยาศาตร์ การแข่งข..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2644 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-18 11:23:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง