ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน921 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 14:07:48

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน733 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-05 18:04:48

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยผู้ว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1103 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-29 12:01:25

พิธีทำบุญครบรอบ 107 ปีโพธาวัฒนาเสนี

พิธีทำบุญครบรอบ 107 ปีโพธาวัฒนาเสนี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 107 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1159 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-21 19:10:09

รางวัลประกวดวาดภาพระบายสี

รางวัลประกวดวาดภาพระบายสี

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเกียรติบัตรและรางวัลประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ ประเทศไทยกับ AEC และเศรษฐกิจก้าวไกลกับ AEC โครงการอีซูซุ เยางช..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1403 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-19 14:41:50

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT

คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1150 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-17 15:18:05

การอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา

การอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา

การอบรม โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา smss 

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1187 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-05-17 14:35:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง