ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานเปิดงานสับดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร์ 1 โรงเรียนโพธาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1892 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 09:52:53

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1557 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-30 11:20:53

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับ ด.ญ.บัณฑิตา เพ็งเลา ม.2/13 ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน เทควันโดประเภทท่ารำ รองชนะเลิศอัน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน801 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 14:47:28

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งปร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน907 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 10:31:19

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนา เป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัด ที่รอบ ๆ โรงเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน894 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 12:00:43

ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน759 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:40:03

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ประธานกลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ราชบุรี เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ให้กับคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน655 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-25 14:21:28

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน980 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 18:29:43

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวเปิดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางนภาภรณ์ แก้วศรี หัวงานกลุ่มสาระการเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน894 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 10:20:59

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับ ครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับ ครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวต้อนรับครูเบญจารัตน์ วังมะนาว จากโรงเรียนสุวรรณชาญวิทยา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สพม.10 ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน993 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 10:06:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง