ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ค่าย photha English Camp

ค่าย photha English Camp

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รองผอ.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รองผอ.โสภา ขำเจริญ รองผอ.ธนกฤต พราหมน์นนก พร้อมคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน786 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 14:50:05

ค่ายโพธา พัฒนาภาษาไทย

ค่ายโพธา พัฒนาภาษาไทย

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานเปิดงานค่ายโพธาพัฒนาภาษาไทย โดยมีคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน950 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-15 14:08:10

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน854 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 15:02:23

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานเปิดงานสับดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร์ 1 โรงเรียนโพธาว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1865 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 09:52:53

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1523 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-30 11:20:53

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเทศเกาหลีใต้

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับ ด.ญ.บัณฑิตา เพ็งเลา ม.2/13 ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน เทควันโดประเภทท่ารำ รองชนะเลิศอัน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน776 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 14:47:28

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งปร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน883 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 10:31:19

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนา เป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัด ที่รอบ ๆ โรงเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน865 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 12:00:43

ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน736 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:40:03

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ประธานกลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ราชบุรี เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ให้กับคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-25 14:21:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง